Sledovat

Nové skladové hospodářství

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím ohledně přesunu Vašeho podniku na nové sklady.

Skladové hospodářství má nový vzhled a funkce. Nyní je zde možnost mít k dispozici více než jeden sklad a sklad centrální, ze kterého bude možné řídit přeskladnění na sklady ostatní.

Jak probíhá migrace?

Všechny skladové karty budou přeneseny do nových skladů automaticky. Nemusíte se obávat, že budete trávit další dlouhé hodiny nahráváním. Nebude Vás to stát žádné úsilí navíc. Přeneseme i další položky se skladem související, tak si to shrneme:

  • Skladové karty
  • Receptury navázané na skladové karty
  • Stav skladu
  • Ceny skladových karet

Při migraci tedy vzniká centrální sklad a sklad se jménem Vašeho podniku. Stav skladu se přenese jako naskladnění do skladu se jménem Vašeho podniku. Využití centrálního skladu je zcela ve Vaší kompetenci.

Nejlepší přípravou je začít pracovat s novými sklady ve chvíli, kdy budete mít uzavřené všechny inventury a naskladnění, protože v nových skladech začínáte s čistým štítem.

DŮLEŽITÉ! - Nepřenáší se historie naskladnění a inventur, je také nutné si zazálohovat přehled skladů (Přehledy - Sklad), pokud je používáte.

Práce se sklady

Z obrázku níže je tedy patrné, že majitel má kromě možnosti vytvoření více skladů pro jeden podnik také možnost určit sklad, ze kterého se bude odečítat zboží po namarkování a uzavření objednávky na tabletu. Nově si tedy můžete zvolit možnost, ze kterého skladu se bude zboží odtěžovat v závislosti na použitém tabletu, resp. zóně, ve které je tablet umístěn (Sekce Sklad - záložka seznam skladů).

Pozn. Zónou se rozumí pokladní místo tedy tablet, na kterém je možné provádět uzávěrku (Zóna Horní Bar, Dolní bar v podniku AD Bistro).

Příklad 1.: Majitel vlastní dva podniky: Ad Bistro a Gusto Ven. Gusto Ven je malý podnik s jedním tabletem a skladem ,,Gusto ven". V AD Bistru má majitel dva bary a každý obsluhuje číšník s tabletem. Na horním baru NAMARKUJE číšník objednávku na tabletu A a zboží se odečte ze skladu Horní bar. Analogicky objednává číšník na tabletu B na Dolním Baru a zboží se odečítá ze skladu Dolní Bar.

Příklad 2.: Obrázek níže například reflektuje situaci, kdy jeden obchodník vlastní tři podniky: Bistro u Bohouše, Bohoušovu Baštu a Cukrárnu u Bohouše. K těmto podnikům jsou rovněž vytvořeny sklady. Bistro a Cukrárna u Bohouše jsou malé podniky a mají tedy vytvořen pouze jeden sklad. Bohoušova Bašta je podnik, ve kterém existuje horní a dolní bar, výdejní místo a podnik nabízí také snídaně. Majitel má všech pět tabletů v zónách - tedy každý tablet je pokladnou a den končí uzávěrkou tržeb na každém z tabletů. Ke každému tabletu je přidělena kasírka, za kterou je daný číšník odpovědný a po uzávěrce odevzdává tržbu provoznímu nebo majiteli. Na dolním baru má majitel tablety dva, opět je každý pokladnou s možností uzávěrky a položky NAMARKOVANÉ na obou tabletech se odečítají ze skladu ,,Sklad dolní bar", kde je zaškrtnuta možnost dolní bar a dolní bar 2. Položky se tedy odečítají ze skladu při objednávce.

Pozn. Pokud máte více než dvě pokladny a potřebujete rozdělit odečítání ze skladů, prosím kontaktujte zákaznickou podporu. Rádi s Vámi probereme možnosti nastavení.

 Tvorba a administrace skladových karet

V záložce SKLADY najdete možnost Skladové karty (1). Skladové karty slouží pro přehled již vytvořených karet a dávají také možnost pro vytvoření karet nových (2). V rámečku vidíte všechny doposud vytvořené skladové karty. V levém horním rohu můžete filtrovat mezi jednotlivými sklady (3). Filtrovat celý přehled rovněž dle kategorií (4). Je možné označit položky nebo všechny položky (5) a zvolit hromadnou akci, jako například kopírování do jiného skladu. V rámci jednotlivý skladů lze filtrovat položky a také je seřadit dle abecedy vzestupně či sestupně (6). Je možné nahlédnout do detailu skladové karty a rovněž je upravovat (7). Smazat položku je možné pouze při zvolení určitého skladu, kromě centrálního (3).

Seznam skladových karet lze vyexportovat do .csv souboru, který lze otevřít v Excelu (8).

Pozn. Filtr zůstává uložen pro další práci se zvoleným obsahem, proto je třeba resetovat filtrování pro zrušení filtru (9).

Pozn. Nelze vytvořit stejnou kartu dvakrát, pokud má být položka káva na skladu A i B pak je třeba ji zkopírovat výše zmíněným způsobem. Položka se zkopíruje na sklad B s nulovým množstvím a cenou nastavenou na předchozím skladu. Tu lze poté změnit.

Novou kartu lze vytvořit po kliknutí na rámeček v pravém horním rohu “+ Nová skladová karta”. Po kliknutí na tuto ikonu se vám otevře okno pro zadání potřebných informací k nové skladové kartě.

  • Název karty - slouží pro zadání názvu naskladňovaného zboží,
  • EAN - čárový kód, brzy bude možné naskladňovat pomocí čtečky čárových kódů,
  • Kategorie - slouží k zařazení položky do příslušné kategorie produktů (kategorii vytvoříte v sekci Sklad - Kategorie skladových karet),
  • Výchozí DPH - je nyní přednastaveno na 15 %, můžete si ho zde však změnit na jinou hodnotu podle toho, jak jste nakoupili od dodavatele,
  • Jednotka - slouží k zadání jednotky, ve které naskladňujete zboží (od jednotky se odvíjí jednotková cena, tedy pokud naskladňuji lahve vína v litrech zadávám cenu nikoli za lahev 0,7 l, ale dopočítávám cenu za litr). Objem pro recept zatím nelze nastavit, migrací skladu se množství srovná. V budoucnu bude v detailu skladové karty možnost nastavit, na co se umí karta přepočítávat,
  • Cena - nákupní cena s DPH za jednotku zboží, ve kterém naskladňujete. Pokud naskladňujete kusy, bude to cena za jeden kus, pokud litry, bude to cena za jeden litr.

Pozn. Skladová karta se tedy vždy vytvoří s nulovým množstvím, cenu můžete zadat při tvorbě karty nebo při naskladnění.

Jako poslední možnost je zde volba skladu, do kterého kartu vytvoříte. Můžete zvolit i vytvoření karty  v několika skladech zároveň. Pokud se rozhodnete přidat stejnou skladovou kartu na jiný sklad později, postupujte dle návodu výše na kopírování položky.

Nastavení receptur

Pro nastavení receptur zvolte sekci Podniky - Menu - Upravit recept. Začněte psát název položky, ze které se má odtěžovat zboží při prodeji a vyberte z nabídky. Zvolte množství a vyberte sklad, ze kterého se bude zboží odečítat. 

Př. Pokud máte dvě zóny, tedy dvě pokladny, a chcete prodávat kávu na obou tabletech tak, aby se množství vždy odečetlo z jednoho konkrétního skladu, zvolíte možnost s názvem zvoleného skladu. Pokud chcete aby se Káva namarkovaná na Horním baru odečetla ze skladu Horní bar a obráceně, zvolíte možnost ,,Podle zóny".

Nově existuje také možnost vytvoření položky menu současně s položkou skladu. Kliknutím na skladové karty a v pravém horním rohu vytvořit skladovou kartu se dostaneme do detailu přidání karty.

Zadáme název skladové karty (1), který bude shodný s názvem produktu (ten lze poté přejmenovat). Vyplníme údaje o skladové kartě (2), zaškrtneme pole propojit s položkou menu a doplníme v jakém podniku se karta vytvoří (4) a z jakého skladu se bude při markování odečítat (5). Přidáme prodejní cenu (6) Kategorii, do které bude produkt přidán, aby byl viditelný v tabletu (7). Na závěr systém shrnuje, v jakých skladech má být skladová karta vytvořena (8). Nastavení potvrdíte tlačítkem vytvořit.

sklad1.PNG

sklad2.PNG

Kategorie skladových karet

Kategorie skladových karet slouží k zařazení skladových karet do určitých skupin - kategorií. Této funkce lze využít při zadávání inventur, kde si můžete zvolit v jaké kategorii chcete inventuru dělat a není tedy zapotřebí mít zobrazeny veškeré skladové karty. Kategorie skladových karet si lze vyexportovat do .csv souboru, který lze otevřít v excelu.

Naskladnění položek

Naskladňování se provádí do každého skladu zvlášť. Postup je následující. Zvolíte v levém rámečku Všechny sklady (1), pokračujete na Naskladnění (2) a následně vyberete sklad do kterého chcete naskladňovat (3). 

V novém naskladnění najdete možnosti zvolit dodavetele, číslo dokladu nebo poznámku, dále možnosti DPH a samotné naskladnění položky, dle názvu či EAN kódu. Naskladnění lze provést k okamžitému datu, či zpětně. Možnost zvolíte hned pod nadpisem Nové naskladnění, zaškrtnutím políčka nyní či v minulosti (1).

Pokud není dodavatel plátce DPH vyškrtněte danou možnost a zadejte cenu, za kterou nakupujete. Pokud je dodavatel plátce DPH, zaškrtněte možnost,,ceny jsou včetně DPH" a uveďte nákupní cenu s DPH. (2)

Vepište do volného pole položku, kterou naskladňujete výběrem z našeptávače (3), poznáme podle modrého ohraničení kolonky. Pokud skladová karta neexistuje,můete ji naskladněním vytvořit. Zadejte množství, cena je přednastavená. Pokud ji chcete změnit, změníte tím cenu u skladové karty na daném skladu. Na konci řádku je vidět cena za naskladňované množství (4) a pod řádky se zobrazuje celková hodnota naskladnění (5).

Příklad: Mám naskladněno 10 ks lahví vína za 100,-, provedu další naskladnění 5 ks a změním cenu na 110,-. Taková operace znamená, že mám na skladu 15 ks za 110,-. U skladové karty je tedy vždy uvedena pouze jedna cena. Pokud chci, aby cena odpovídala průměru cen nastavím při naskladnění nebo v možnosti ,,upravit skladovou kartu". V tomto případě bychom zadali cenu (10 x 100 + 5 x 110)/ 15 = 103,3. Historii cen je možné vidět v sekci Přehledy - sklad. Do budoucna bude přidáno tlačítko výpočtu průměrné ceny.

Nově je možné při naskladňování s novou cenou zvolit možnost ,,vypočítat vážený průměr ceny zboží na skladu". Pokud tedy nové naskladnění bude s cenou 25,-/ kus ale 30,-/kus, nabídne mi systém, zda chci nastavit novou cenu 30,- pro všechny skladové karty, nebo vypočítat vážený průměr.

sklad3.png

Historie naskladnění se zobrazí kliknutím na záložku Naskladnění (2) seznam již provedených naskladnění, včetně všech detailů, jako datum, počet položek a cenu. Zvolte příslušný sklad a nebo zobrazte všechny sklady (1) a poté vyfiltrujte hledaný sklad (3). Opět je zde možnost mezi jednotlivými naskladněními filtrovat dle různých jiných kritérií, jako například dle autora. Naskladnění je možné zpětně editovat (4).

Historii naskladnění si lze vyexportovat do .csv souboru, který lze otevřít v Excelu (5).

Inventury

Inventury slouží ke zjištění aktuálního stavu zboží na prodejně.(1)

Novou inventuru lze vytvořit po kliknutí na pole “ + Nová inventura” (2) v pravé horním rohu. Mezi provedenými inventurami lze také filtrovat dle data, autora či poznámky. Novou inventuru lze provést i zpětně a to i kromě data také s preferovaným časem.

V nové inventuře máte možnost inventarizovat všechny položky na skladu, nebo provádět inventuru po jednotlivých kategoriích (1). Tlačítkem vytvořit, poté danou inventuru založíte.(2)

Pozn. Doporučujeme provádět inventuru po kategoriích (např. pivo, nealko, zelenina, ...atp.), aby nedošlo vlivem omezeného časového limitu stránky v prohlížeči k neuložení dat.

Odpisy

Pokud se část zboží například zkazí, je třeba jej odečíst ze skladu. To je možné provést přes záložku Odpisy - vytvořit nový odpis v pravém horním rohu. Poté se zobrazí tabulka viz obrázek níže. Kde je možné zadat poznámku (1), vybrat  z našeptávače položku ze skladu, kterou je třeba odečíst (2) a zadat odečítané množství (3). Odpis se vytvoří kliknutím na tlačítko vytvořit (4). Odpisy je možné také upravovat.

Přeskladnění

S novými sklady přichází možnost přeskladňování mezi jednotlivými sklady. V sekci Sklad zvolíte sklad, ze kterého budete přeskladňovat (1) nebo ponecháte volbu Všechny sklady a kliknete na Přeskladnění (2). Následně se v pravém horním rohu objeví možnost Nové přeskladnění (3). 

Pozn. Pokud máte vybránu možnost Všechny sklady (viz bod 1 výše) pokračujte dle následujícího postupu, pokud máte vybraný konkrétní sklad, ze kterého se má přeskladňovat, pokračujte od Nové přeskladnění do skladu.

Vyberte sklad ze kterého budete přeskladňovat.

 Vyberte sklad do kterého budete přeskladňovat.

Zobrazí se tabulka pro vyplnění položek, které chcete přeskladňovat (2). Opět vyberete možnost z našeptávače a poté co je seznam vybrán klikneme na tlačítko Vytvořit pod tabulkou.

Polotovary

Polotovary Vám usnadní práci se zadáváním receptur. Vytvořením polotovaru zadáte, z čeho se polotovar skládá. 

sklad4.PNG

V případě majonézy by se například jednalo o vejce, hořčici a a citrón. Do receptury u produktu lze zadat již vytvořený polotovar a dané množství zadané v receptuře u polotovaru se odečte ze skladu. Brzy bude možné s polotovary pracovat jako se skladovými kartami, tedy je inventarizovat a naskladňovat.

sklad5.PNG