Sledovat

JAK POSTUPOVAT V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

V případě nepředvídatelné situace jako je výpadek pokladního systému, porucha zařízení, výpadek internetu či jiná komplikace omezující užití pokladny jsou klienti průběžně informováni. Níže naleznete rady, jak v takové situaci postupovat a udržet provoz.

Offline režim do odhlášení

Pokud máte verzi aplikace nižší než 4.05, je možné v případě výpadku pracovat s jedním tabletem do odhlášení z aplikace. K přihlášení je třeba internet. Takoví klienti tedy mohou pokladnu využívat dál s výjimkou některých funkcí, jako je provádění uzávěrky a storna. To je možné provést po připojení k internetu a k serverům Storyous. Prosíme všechny klienty, aby prováděli nabízené aktualizace.

Režim offline přihlášení

Klienti, kteří pravidelně aktualizují, se mohou nyní přihlásit do systému i bez připojení k internetu a nebudou tak negativně ovlivněni výpadkem internetové sítě nebo jiným problémem, který znemožňuje připojení k serverům Storyous. Některé funkce jako je storno účtenky nebo možnost uzávěrky budou však z důvodu absence připojení k serverům Storyous v offine módu omezeny.


Pokud dojde v průběhu přihlašovacího procesu k jakékoliv chybě, zobrazí se dialog, který je vidět výše. Tento dialog říká, že je možné se přihlásit bez připojení k internetu, ale data tabletu nemusí být aktuální (změny v nastavení stolů, produktů a dalších parametrů, které se nastavují online nebudou propsány do tabletu). Kliknutím na Zkusit znovu online dojde k opětovnému pokusu o přihlášení online. Kliknutím na Přihlásit se offline dojde k přihlášení.

Řešení pro podniky s více tablety

Výpadek internetové sítě

Pokud registrujete výpadek internetové sítě, je v případě více tabletů zatím potřeba zavolat na naši zákaznickou linku a ponechat aktivní pouze jeden hlavní tablet. Má-li podnik více tabletů, v případě výpadku internetu se totiž odhlásí všechna zařízení, aby nedocházelo k nesynchronizacím tržeb. Pokud si přejete aktivovat alespoň jedno zařízení, zavolejte prosím na zákaznickou podporu, abychom provedli potřebnou konfiguraci (+420 602 405 047).

Pokud došlo pouze k výpadku internetu, je možné přihlásit se do aplikace pomocí jiné wifi sítě, nebo vytvořením hotspotu z jiného zařízení, například pomocí chytrého telefonu s mobilními daty. (V sekci nastavení - Sdílení připojení k internetu). Pokud máte LAN tiskárnu propojenou s wifi routerem, po přihlášení do aplikace Storyous pomocí hotspot, se v nastavení tabletu připojte na Vaši obvyklou wifi síť. Tím bude obnovena možnost tisku. To vše lze však provést právě s jedním tabletem.

Výpadek Storyous

Offline mód pro více tabletů je řešení, na jehož vývoji rovněž pracujeme. Jedná se o komplikovanější řešení z důvodu vzájemné synchronizace mezi tablety.

 

Výpadky a metodika EET

Na situace, kdy vypadne internet, pokladní systém nebo třeba elektrika myslí ve své metodice Generální finanční ředitelství. Konkrétně v bodu 4.3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM. Konkrétně zde uvádí, že “podle § 30 odst. 3 ZoET právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Uvedené lze mimo jiné aplikovat na „poruchy“ pokladního zařízení.”

V případě poruchy pokladního zařízení vydává Storyous potvrzení o výpadku, které slouží pro potřeby případné kontroly ať už z Finanční správy, nebo z Celního úřadu. Toto potvrzení zasíláme emailem.

Situace v případě výpadku

V tabulce na etrzby.cz najdete jednotlivé situace, které mohou nastat v případě výpadku a také jejich řešení.

Vystavení účtenky

Jak je vidno z tabulky, jsou situace, kdy metodika uznává, že není možné vystavit účtenku podle zákona  EET a ani to otrocky nevyžaduje. To je ovšem z pohledu EET. Jiná situace je vzhledem k zákonu o ochraně spotřebitele, kdy prodejce musí být schopný vydat daňový doklad/doklad o koupi, což může být i klasický paragon.

Zákon o ochraně spotřebitele konkrétně uvádí §16:

(1) Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.