Sledovat

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

Připravili jsme pro Vás možnost využití čtečky čárových kódů. Čtečka čárových kódů je zatím k dispozici pro prodej. Pro použití čtečky je nejprve třeba ji spárovat s tabletem přes Bluetooth.

1. Párování čtečky s tabletem

Stiskněte tlačítko na čtečce, zvukový signál oznamuje, že je čtečka zapnuta.

Naskenujte čárový kód číslo 1. Problikávající modrá kontrolka signalizuje, že je čtečka viditelná pro párování.

kód 1.

 

V tabletu si otevřete Nastavení a vyberte možnost Bluetooth. Vyhledejte dostupná zařízení, klikněte na Bluetooth (název zařízení) a naskenujte čárový kód číslo 2.

kód 2. 

Čtečka zvukovým signálem oznamuje, že je připojena k tabletu. Pokud budete chtít připojit čtečku k jinému tabletu je nutné tuto čtečku odpárovat od původního tabletu a znovu připárovat k jinému.

2. Režim skenování čárových kodů

Čtečka v základním nastavení skenuje čárové kódy po stisknutí tlačítka. Pro nastavení režimu neustálého skenování je třeba nastavit čtečku naskenováním následujícího kódu

3. Návrat do továrního nastavení

Pro reset zařízení naskenujte následující tři kódy. Poté se obnoví tovární nastavení, čtečka zůstane spárována s tabletem. Není tedy potřeba znovu párovat s tabletem.

4. Vypnutí a nabíjení čtečky

Čtečku vypnete 10-ti sekundami nepřetržitého držení tlačítka. V průběhu nabíjení na čtečce bliká červený indikátor, po úplném nabití červený indikátor zhasne.

5. Režim spánku u režimu neustálého skenování

Základní doba pro vypnutí čtečky v nečinnosti je 2 minuty a 30 vteřin. Pokud budete chtít tuto dobu změnit na 10 minut naskenujte následující kódy: první pro změnu nastavení,

 a následující kód souží pro změnu intervalu na 10 minut.

Stiskem tlačítka na čtečce se aktivuje snímání.

5. Připojení k počítači

Pro použití je třeba připojit čtečku k počítači přes Bluetooth. Postupujte dle výše zmíněného bodu 1. a naskenujte uvedené dva kódy.

Dále ve webové administraci Storyous zvolíte sekci Podniky - >produkty a v detailu produktu, nebo při vytváření nového produktu kliknete do kolonky EAN a načtete čárový kód zboží a dáte uložit. Takto postupujete u všech vybraných položek.

Po odhlášení a přihlášení do aplikace v tabletu se projeví změny provedené ve webové administraci. Po načtení kódu se zboží objedná, tedy připíše na otevřený účet, nebo se vytvoří účte nový.

Pozn. Pokud je čtečka v nabíječce, po 10-15 vteřinách zhasne lazer. Aktivujete jej stiskem tlačítka. Po nabití čtečka snímající 1 produkt za 1 sekundu, tedy nonstop skenování, vydrží aktivní cca 4h, v případě nižšího využité přibližně 4, 5h.