Sledovat

FUNKCE KALKULAČKA

Pokud Váš sortiment zahrnuje často se měnící položky, využijete novou funkci pokladního systému Storyous - Kalkulačka.

Při používání kalkulačky máte možnost libovolně měnit název prodávané položky a její cenu. Pro využití této funkce je třeba vytvořit položku ve webové administraci a nastavit ji dle následujícího návodu.

Jak na to?

Po přihlášení do webové administrace Storyous si v sekci Podniky -> Produkty vytvoříte položku. 

  • Zadejte název položky, který se bude tisknout na účtence (lze později přepsat v Aplikaci Storyous POS v tabletu).
  • Cenu položky uveďte jako 1.
  • Zaškrtněte zobrazovat v tabletu.
  • Vyberte jednotku (takovou, která nejvíce odpovídá povaze prodávaného zboží).
  • Zvolte daňovou sazbu (lze později změnit v tabletu).
  • Zaškrtněte, zda se má vytisknout ,,objednávka". (Nezaškrtávat pokud chcete tisknout pouze účtenky.)
  • Zvolte do jaké kategorie položka patří. 

Pozn. Položka musí být umístěna v kategorii, aby byla viditelná v tabletu.

Dále si vytvořenou kalkulačku najdete v produktech a zvolíte možnost upravit.

Důležité je nastavit  “zobrazovat v tabletu“ a “ vždy se dotázat na cenu“. Tak bude možné měnit cenu produktu. Po nastavení klikněte na uložit.

 

Celý proces dokončíte odhlášením a přihlášením do aplikace pro uložení nastavení.

Nyní můžete objednávat!

V aplikaci s kalkulačkou budeme pracovat následovně:

1. V sekci PRODEJ klikneme na NOVÝ ÚČET nebo na vybraný stůl.

2. Zadáme objednávku výběrem kategorie a položky, u které jsme nastavili možnost změny ceny, v našem případě PRODEJ - NÁPOJE.

Po kliknutí na zvolenou položku se nám zobrazí Kalkulačka pro zadání ceny (5), DPH (4) a názvu (3) položky. Finální částku lze vypočítat základními početními operacemi.

Položek, u kterých lze měnit cenu lze výše zmíněným postupem nastavit několik. Stejně tak na jeden účet lze přidat více položek pomocí kalkulačky.

Účtenka s uvedenou položkou poté vypadá následovně: