Sledovat

PRODUKTY - EDITACE, VYHLEDÁVÁNÍ, PODKATEGORIE

Nejčastější otázky

Chtěl bych položky menu seskupit. Jak to mohu udělat?

  • Produkty je možné třídit do kategorií, které vytvoříte v sekci PODNIKY - kategorie produktů. Jednotlivé položky lze poté přesouvat posunutím nebo zaškrtnutím vybraných položek v levé části řádku a výběrem kategorie, do které mají být položky přesunuty, v dolní části stránky. Dále lze položky členit do podkategorií.

Jak vytvořím podkategorii?

  • Podkategorii položek vytvoříte přetažením jedné položky přes druhou. Vyčkejte, až se při překrývání objeví červený řádek. Po vytvoření podkategorie je možné ji ihned pojmenovat a po rozkliknutí šipky v levé části je možné do ní umisťovat další položky. Doporučujeme provádět takové změny na počítači.

Kolik položek menu mohu vytvořit?

  • Doporučujeme udržovat v podniku okolo 300 položek. Pokud máte každý den jiné menu, nejlepší způsob je vždy po měsíci položky promazat a nechat pouze aktuální.

Již nejsem plátce DPH, ale nemohu v nastavení odškrtnout políčko ,,Obchodník je plátce DPH".Co s tím?

  • Před touto změnou je potřeba změnit DPH u všech produktů na 0%. 

Úprava položky

Upravovat jednotlivé údaje o položkách v menu můžete tak, že kliknete do textového pole např. názvu, upravíte dle potřeby a následně kliknete mimo textové pole nebo stisknete klávesu ENTER. Tímto způsobem můžete postupně upravit i ostatní údaje.

TIP: položky můžete kdykoliv aktivovat/deaktivovat pomocí zaškrtávacího boxu „V tabletu” a mít tak menu vždy aktuální.

POZN. Vlastníte-li více podniků, položky menu se v administraci zobrazují pro všechny podniky stejně, díky zaškrtávacím boxů můžete ale číšníkům a zákazníkům zobrazovat jenom ty položky, které aktuálně v jednotlivých podnicích nabízíte.

Detail položky

Upravovat položky můžete i z detailu, který se otevře po kliknutí na „Upravit“.

produkty_3.PNG

Zde můžete kromě výše uvedených informací upravit i další údaje:

  • Český název položky (1)
  • Český popis položky (2) - nemusíte vyplňovat
  • Daňová sazba (3) - můžete nastavit výchozí daňovou sazbu, se kterou budete položku prodávat.
  • Obrázek (4) - nepovinný.
  • Recept (5) - jak nastavit recepturu se dozvíte v článku Tvorba receptur.

Následně kliknete na tlačítko „Uložit“ nebo „Uložit jako novou položku“, což znamená, že se výchozí položka nezmění, ale vytvoří se nová s údaji, které jste právě nastavili. To je výhodné zejména v případech, kdy máte vytvořený recept, který je z velké části podobný receptu u další položky, kterou chcete vytvořit.

51.jpg

Změna kategorie

Kategorii položky můžete změnit zaškrtnutím boxu (1) u vybrané položky v levé části a zvolením požadované kategorie v rolovacím menu, které se nachází pod seznamem položek (2). Je tedy možné tímto způsobem přesunou více produktů do kategorie současně.

Položku můžete také jednotlivě přetáhnout kurzorem z jedné kategorie do druhé.

52.jpg

TIP: pro práci s webovou administrací je někdy praktičtější počítač nebo notebook. Například uchopení a přetažení položek menu není možné z tabletu nebo telefonu. 

Změna pořadí

Pořadí můžete měnit chycením a přetažením položky kurzorem na požadované místo.

Mazání položek

Položky můžete jednoduše mazat kliknutím na „Smazat“ (1).

produkty.PNGTIP: pokud nechcete, aby se vám položka zobrazovala v tabletu, stačí, když odškrtnete pole „V tabletu“ a (2) a v případě, že ji budete někdy v budoucnu ještě potřebovat, nemusíte ji vytvářet znovu.

Podkategorie

Vytvoření podkategorie

Podobným způsobem můžete vytvářet i podkategorie - chytnete prodejní položku a následně ji přetáhnete na jinou položku, která má být také v podkategorii. V momentě, kdy spodní položka zčervená (1), pustíte horní položku a vznikne podkategorie produktů, která obsahuje tyto dvě položky. Podkategorii můžete následně pojmenovat (2) a přetažením do ní přidávat další položky.

Příklad: Prodáváte-li například víno několika způsoby, je možné nastavit kategorii víno bílé a podkategorii rozlévané, lahvové, karafa.

Položky z podkategorie odstraníte tak, že na ni kliknete myší a přetáhnete mimo danou podkategorii.

53.jpg 54.jpg

Smazání podkategorie

Podkategorii lze zrušit vytažením všech položek mimo oblast podkategorie. 

Filtrování a vyhledávání položek

Pro zvýšení přehlednosti se jednotlivé prodejní položky zobrazují vždy podle kategorií. V rolovacím menu si zaškrtněte jen ty kategorie položek, které chcete zobrazit, nebo zaškrtněte možnost „Vše“.

produkty_4.PNG

K vyhledávání položek použijte kolonku s lupou. Můžete zadat celý nebo jen částečný název položky, stisknout klávesu ENTER a zobrazí se seznam položek, které se s ním shodují, uspořádaný podle kategorií.

Tisk objednávek do kuchyně

Pokud chcete o některých objednávkách ihned informovat personál kuchyně, je nutné si objednat druhou tiskárnu. Následně se v záložce Podniky v sekci Produkty zobrazí u každé položky volba „Tisknout do kuchyně“ (1) a volba tiskárny, na kterou chcete posílat objednávky.

Pozn. Prozatím je možné tisknout danou položku vždy pouze na jednu tiskárnu.

139.jpg

Po výběru tiskárny se na ni budou tisknout lístečky (bony) s objednávkami.

Videonávod, jak pracovat v sekci Produkty a Kategorie produktů naleznete v článku zde.