Sledovat

UŽIVATELÉ

Nejčastější otázky 

Kdo může přidávat uživatele?

 • Vytvářet a spravovat uživatelské účty můžete s rolí majitel.

Nemohu přidat uživatele, proč?

 • Účty více uživatelům lze nastavit pouze u placených tarifů. Napište nám v chatu webové administrace a společně můžeme nastavit vyšší tarif. Také můžete využít pomoc@storyous.com.

Kde najdu nastavení uživatelských účtů a jak vytvořím nového uživatele?

 • Správu uživatelských účtu najdete ve webové administraci Storyous, v záložce horního menu Podniky v sekci Uživatelé, kde klikněte na tlačítko Přidat. Svůj účet pak může každý zaměstnanec spravovat individuálně v sekci Můj účet.

Jaká jsou pravidla pro přihlašovací údaje?

 • Heslo musí mít 7 znaků a obsahovat alespoň jednu číslici. Uživatelské jméno slouží k přihlášení do webové administrace a do aplikace a musí být originální pro každý podnik. Email musí být také originální, slouží pro zaslání hesla v případě jeho ztráty.

Může číšník pracovat s pohyby hotovosti?

 • Ne, zadávat počáteční stav, evidovat výběr nebo vklad hotovosti a provádět uzávěrku může jenom uživatel, který má přiřazenou roli vrchního, provozního nebo majitele.Pokud uživatel s takovou rolí zrovna v podniku není přítomen, může tyto úkony provést odkudkoliv ze svého počítače ve webové administraci v sekci Účty - Pohyby hotovosti.

Můžu manuálně navolit práva jednotlivých rolí?

 • Ne, práva jednotlivých rolí jsou již nastavena a nelze manuálně přidávat nebo ubírat pravomoci. Detailní tabulku oprávnění naleznete níže v tomto článku.

Nastavení uživatelských účtů

Nastavení uživatelských účtů naleznete v záložce horního menu Podniky v sekci Uživatelé. Sekce slouží k vytvoření uživatelských přístupů, pod kterými se pak budete přihlašovat do mobilního číšníka (tabletu) a do webové administrace Storyous. Vytvářet a upravovat uživatelské účty můžete jako Majitel či Provozní, další role sekci Uživatelé vůbec neuvidí.

Před prvním přihlášením již máte v administraci přednastaveného jednoho uživatele, pomocí kterého se můžete přihlásit na stránce login.storyous.com. Přihlašovací jméno a heslo naleznete v uvítacím emailu. Obojí si poté můžete změnit v sekci Uživatelé.

Každý uživatel může spravovat nastavení svého účtu v sekci Můj účet.

Vytvoření nového uživatele

Uživatele vytvoříte tak, že v sekci Uživatelé kliknete na „Přidat“ a následně vyplníte všechny potřebné údaje:

 • Jméno - slouží k identifikaci uživatele.
 • Email - slouží k zaslání emailu v případě ztráty hesla, proto musí být originální.
 • Uživatelské jméno - slouží k přihlášení se do mobilního číšníka a webové administrace, proto musí být originální.
 • Heslo - slouží k ověření přihlášení a musí obsahovat sedm znaků a minimálně jedno písmeno.
 • Role - slouží k nastavení přístupových práv (více o rolích viz níže).
 • Číšník v podniku - uživatel se bude moci přihlásit do mobilního číšníka pouze ve vybraném podniku (máte-li pouze jeden podnik, je vybrán automaticky).

Untitled_6.bmp

Untitled_4.bmp

Úprava a mazání uživatelů

Veškeré viditelné informace kromě emailu můžete upravovat pouhým kliknutím do textového pole a přepsáním nebo výběrem z rolovacího menu. Údaje můžete také editovat kliknutím na tlačítko „Upravit“. Upravovat role má pravomoc uživatel v roli majitel a provozní.

Uživatelské účty můžete jednoduše mazat kliknutím na „Smazat“. Mazat uživatele má právo pouze majitel.

Untitled_6.bmp

Uživatelské role

Uživatelským účtům můžete jednotlivě nastavit přístupová práva do systému. Přehled přístupových práv jednotlivých rolí a jejich omezení naleznete v následující tabulce:

prirucka_v2_pdf.png

Nový zaměstnanec? Využijte role Nováček, tedy Číšník, který neumí udělat storno.

Máte nové skladové hospodářství? Role Šéf skladu umožní přístup do všech Vašich skladů. Uživatel s tou to rolí tedy může provádět veškeré úkony se sklady spojené. Zároveň mu však nedáte možnost nahlížet do Přehledů.

* Majitel disponuje uvedenými právy ve všech podnicích, které vlastní. U ostatních rolí se práva vztahují jen k podniku, k němuž jsou přiřazeny.

Videonávod - uživatelské účty