Sledovat

UŽIVATELÉ A UŽIVATELSKÉ ROLE

Nastavení uživatelských účtů naleznete v sekci Podniky a v záložce Uživatelé. Vytváříte zde a spravujete uživatelské přístupy ve Vašem podniku, pod kterými se pak budete Vy i zaměstnanci přihlašovat do aplikace Storyous POS na tabletu a do webové administrace Storyous. Vytvářet a upravovat uživatele můžete jako majitel či provozní (více o pravomocích všech rolí v našem systému zjistíte níže). Pokud si chcete nastavit vlastní uživatelské role, postupujte podle tohoto návodu.

Na tomto videu najdete krátký návod, jak s uživateli pracovat.

Před prvním přihlášením již máte v administraci přednastaveného jednoho uživatele, pomocí kterého se můžete přihlásit na stránce login.storyous.com. Přihlašovací jméno a heslo naleznete v uvítacím emailu. Obojí si poté můžete změnit.

Každý uživatel může spravovat nastavení svého účtu v sekci Můj profil.

V sekci Uživatelé naleznete seznam všech uživatelských účtů ve Vašem podniku, možnost přidání nového uživatele (1) a možnost exportu seznamu do souboru .csv (2). Jako majitel můžete upravit či smazat (3) jakýkoli účet v administraci.

Sni_mek_obrazovky_2020-11-30_v_10_21_27.jpg

Přidání a úprava uživatele

V tomto okně (4) upravujete nebo nově zadáváte údaje o uživateli. Při vytváření nového uživatele je povinné zadat jméno, uživatelské jméno, heslo a email (nemusí se jednat o existující email, je však nutné, aby byl ve formáte x@y.z) a také vybrat roli a případně podnik, ve kterém chcete uživatele vytvořit. Telefonní číslo povinné není. Upravit můžete u uživatelských účtů všechny údaje až na email, k jehož změně je potřeba zadat stávající heslo.

scr2.png

Uživatelské role

Všem uživatelským účtům můžete jednotlivě nastavit přístupová práva do systému. Přehled přístupových práv jednotlivých rolí a jejich omezení naleznete v tomto schématu:

Tabulka_pravomoci_cz.png