Sledovat

OBJEDNÁVKA

Nejčastější otázky

Můžu vytvořit objednávku bez umístění na stůl?

  • Ano, použijte tlačítko Nová objednávka. Pokud se pak například hosté rozhodnou, že posedí déle, můžete jejich objednávku umístit na stůl, v opačném případě (pokud nebude rovnou zaplacena), se bude zobrazovat nad stoly. Na účtence se údaj o stolu nezobrazí.

Můj sortiment obsahuje položky, které se často mění. Existuje univerzální položka a možnost variabilně měnit cenu?

  • Ano, díky funkci kalkulačka vytvoříte položku, jejíž název i cenu lze libovolně měnit přímo v aplikaci v tabletu.

Objednávka na stůl

V mobilním číšníkovi se budete v procesu prodeje potkávat se třemi obrazovkami: po přihlášení do aplikace vidíte hlavní obrazovku nebo přehled stolů a účtů (1), vytvořením účtu nebo otevřením existujícího se dostáváte do objednávkového módu (2) a nakonec účet uzavíráte v platebním módu (3).

1.png

V následujícím článku se budeme věnovat prvním dvěma částem, tedy práci s účty a objednávání. Platba a uzavírání účtů bude obsahem článku Platba a slevy.

Všechno, co v tabletu vidíte - stoly, kategorie menu a jednotlivé položky menu, jste si nejdřív vytvořili ve webové administraci v záložce Podniky - tato sekce je podrobněji popsaná v článcích Produkty Stoly.

 

Nový účet vytvoříte tak, že kliknete na jeden ze stolů, čímž se automaticky dostáváte do objednávkového módu.

2__1_.png

Dále vyberete produkt a kliknete na OK. Tím zůstane objednávka přístupna dalším akcím. Ve chvíli, kdy bude chtít zákazník zaplatit kliknete na účte a zvolíte zaplatit.

Rychlá objednávka

Pokud nechcete hosty usazovat ke stolu, nebo vůbec stoly nevyužíváte, objednávejte přes funkci Nový účet.

Objednávku lze uskutečnit kliknutím na tlačítko „Nový účet“, čímž bude založen tzv. rychlý účet. Rychlé účty slouží především k rychlému odbavení zákazníka při prodeji zboží s sebou.ro.png

Následně zvolte položky, které chcete rychle objednat a klikněte na tlačítko „Zaplatit vše“, které objednávku rychle dokončí a vystaví pro účet jednu účtenku, nebo na tlačítko „Zaplatit zvlášť“, pokud chcete účet rozpočítat mezi více hostů. Pokud se hosté před uzavřením objednávky rozhodnou zůstat, na dolní liště je možné vybrat stůl tlačítkem ,,usadit ke stolu".

Jak objednat položku přes funkci kalkulačka?

Kalkulačku je zapotřebí vytvořit jako samostatnou položku v menu - není předem přednastavená v aplikaci. Zde naleznete postup, jak položku kalkulačka vytvořit.

V aplikaci s kalkulačkou budeme pracovat následovně:

1. V sekci PRODEJ klikneme na NOVÝ ÚČET nebo na vybraný stůl.

aplikace_1.png

2. Zadáme objednávku výběrem kategorie a položky, u které jsme nastavili možnost změny ceny, v našem případě PRODEJ - NÁPOJE.

APLIKACE_OPRAVA_2.png

Po kliknutí na zvolenou položku se nám zobrazí Kalkulačka pro zadání ceny (5), DPH (4) a názvu (3) položky. Finální částku lze vypočítat základními početními operacemi.

aPLIKACE_3.png

Položek, u kterých lze měnit cenu lze výše zmíněným postupem nastavit několik. Stejně tak na jeden účet lze přidat více položek pomocí kalkulačky.

Účtenka s uvedenou položkou poté vypadá následovně:

20170207_140426.jpg

VIDEONÁVOD - Rychlá objednávka

Jaké další funkce lze využít v souvislosti s objednávkou naleznete v článku Práce s objednávkou.