Sledovat

PRÁCE S PŘEHLEDY A STATISTIKAMI

Nejčastější otázky

Co znamená v zobrazení dle ,,denní doby" v přehledech.

  • Časový segment denní doba zobrazuje, v kterou denní hodinu máte nejvyšší tržby.

Rád bych se z tabletu podíval/a na aktuální přehledy tržeb, je to možné, nebo se musím přihlásit klasicky přes počítač?

  • Při kliknutí na záložku „Statistiky“ vás aplikace přesměruje do internetového prohlížeče na stránku s přehledy a statistikami ve webové administraci.

Jak pracovat s přehledy?

Seznam veškerých statistických přehledů naleznete v záložce Přehledy.

V následujícím článku shrneme základní ovládací prvky, které jsou stejné pro všechny typy přehledů v této sekci.

Detailnější informace o jednotlivých typech přehledů a statistik naleznete v jednotlivých článcích k sekci Přehledy a statistiky.

Výběr období

Tímto prvkem zvolíte časové období, za jaké chcete zobrazit data. 

Untitled_2.bmp

Období vždy zvolíte dvěma kliknutími do kalendáře, kdy první kliknutí označí „datum od“ a druhé kliknutí zvolí „datum do“. Zvolené období se zároveň označí červeně.

Pokud chcete zobrazit data za jeden den, postup je stejný - první kliknutí označí „datum od“ a druhé kliknutí na stejný datum označí „datum do“ (nefunguje to jako dvojklik).

61__3_.jpg

Výběr časového segmentu

Zde si můžete zvolit, jak velké období bude představovat jeden bod na grafu.

Untitled_2.bmp

Pokud tedy máte zvolené období např. od 1.11. do 23.11. a zároveň zobrazení po dnech, pak se na grafu zobrazí 24 bodů. Pokud byste překlikli na zobrazení po hodinách, pak se zobrazí 576 bodů - pro každou hodinu jeden bod.

Trochu specifičtější je časový segment s názvem „Denní doba“. Ten vám zobrazí např. tržby od 1.11. do 23.11. podle toho, jak jsou rozložené do 24 hodin.

Grafy

Na grafu vidíte vizualizaci vybraných dat. V tomto případě tedy vidíte tržby od 28.3. do 28.4. po jednotlivých dnech.

Když najedete myší na jeden z bodů grafu, zobrazí se konkrétní hodnota, která mu odpovídá.

Untitled_4.bmp

V grafu si zároveň můžete zobrazovat pouze vybrané záznamy a porovnávat tak např. prodeje dvou a více produktů nebo si zobrazit pouze tržbu, která je hotově. Více informací naleznete v článku Přehledy a statistiky.

Souhrny

Hned pod grafem vidíte souhrnná čísla (1), která udávají součet hodnot za dané období.

Zároveň když zvolíte např. jednotlivé položky pomocí zaškrtávacích boxů (2), tak se v tomto řádku zaškrtnuté položky sčítají.

Untitled_4.bmp

Export přehledů

Na export dat použijte tlačítka export tabulky“ a „export grafu“. Při exportu grafu se exportují do souboru hodnoty jako čísla a je tedy možné s nimi dále pracovat. Data, která chcete exportovat je potřeba vybrat v řádku a sloupci tabulky.

Untitled_4.bmp

Export tabulky a Export grafu ukládají data do XLS.