Sledovat

PRODUKTY A KATEGORIE PRODUKTŮ

Nejčastější otázky

Při inventuře jsem zjistil nejasnosti v prodejích produktů. Kde mohu zkontrolovat, kolik daného produktu se prodalo? 

  • V sekci Přehledy - Produkty, se zobrazují všechny prodané produkty dle vybraného období.

Jakým jiným způsobem lze využít sekci Přehledy - Produkty?

  • Lze například sledovat, jaké produkty/nápoje/pokrmy jsou v jakých obdobích nejoblíbenější, nebo zda je třeba málo prodávaný produkt obměnit. Zároveň je možné díky těmto informacím predikovat tržby. 

Přehled produktů

V přehledu Produkty se můžete podívat na počet prodejů podle jednotlivých produktů. Grafické porovnání jednotlivých produktů získáte pomocí zaškrtávacích boxů (1) - ty se pak zobrazí v grafu. Počet prodaných položek v daném období vidíte v tabulce pod grafem (2), stejně jako hrubé příjmy z prodeje těchto produktů a také marži a náklady na dané prodeje za zvolené období (3).

TIP: produkty si můžete seřadit sestupně dle kteréhokoli z těchto kritérií. Stačí, když kliknete na požadovaný sloupec. Zjistíte tak například to, který z produktů se nejlépe prodává, nebo z kterého plynou nejvyšší příjmy.

p_ehled_produkty.jpg

Poznámka: součástí nákladů jsou také ztráty z inventur, které se rovnoměrně rozpočítají do všech zbylých položek na skladové kartě. Máte tak přehled o reálných nákladech a ne pouze o těch, které se promítly do tržeb. To ve výsledku může snížit původní marži. Marži rovněž snižují prodeje se slevou. Proto se může někdy marže v přehledech lišit té, kterou máte nastavenou v receptu. 

Více informací ke skladovému hospodářství, marži a inventurám naleznete v následujících článcích:

Přehled kategorií produktů

Přehled Kategorie produktů obsahuje obdobné informace jako předchozí přehled produktů, tj. počet prodejů, příjmy z prodeje těchto kategorií, marži a náklady na dané prodeje. Hodnoty u kategorií jsou součtem za všechny položky menu, které jsou obsaženy v dané kategorii.

p_ehled_katprod.jpg