Sledovat

POHYB HOTOVOSTI

Nejčastější otázky
Proč se mi v záložce pohyb hotovosti neukazuje stav tržeb v kase?
  • Pokud jste aplikaci začal nově používat, funkci pohybu v hotovosti spustíte tím, že v tabletu kliknete na tlačítko Sledovat pohyb v hotovosti.

Když mám platební terminál od Storyous, musí dělat uzávěrku na terminálu zvlášť?

  • Ne nemusíte. Pokud uděláte uzávěrku v aplikaci, uzavře se také terminál. Uzávěrka terminálu podá informaci, jaké byly tržby vzhledem k použitým kartám. Po uzávěrce terminálu nelze stornovat platbu kartou.

Co se zobrazuje na uzávěrce tržeb?

  • Hotovost, která má být reálně v pokladně. Tedy: tržby v hotovosti přičtené k zadanému počátečnímu stavu a zadané vklady/výběry hotovosti.

Proč mi nesedí uzávěrka tržeb a přehledy tržeb za daný den?

  • Přehledy tržeb v sekci účty se generují za celý den končící půlnocí. Uzávěrku lze provádět podle potřeby provozu podniku. Může se tedy stát, že provedete uzávěrku před nebo po půlnoci a účtenky po této době je třeba přičíst/odečíst. Pokud máte provoz přes půlnoc doporučujeme nastavit denní dobu na čas ukončení provozu. Tak bude možné kontrolovat uzávěrku s přehledem tržeb v sekci Přehledy.

Pohyby Hotovosti Ve Webové Administraci

Zadávání počátečního stavu hotovosti, pohybů hotovosti a uzávěrek se dělá v záložce horního menu Účty v sekci Pohyb hotovosti. Pohyby hotovosti slouží k evidenci hotovosti v jednotlivých pokladnách.

Všechny úkony popsané v tomto článku můžete provádět i přímo z tabletu. Více informací naleznete v článku Pohyby hotovosti z tabletu.

Máte-li více podniků, nejdřív zvolte podnik, který chcete spravovat.

68.jpg

 

Zadání počátečního stavu

Na začátku směny zvolte pokladnu (1) (máte-li více pokladen), na kterou chcete zadat počáteční stav a zmáčkněte tlačítko „Zadat počáteční stav“ (2).

69.jpg

Následně zadáte, kolik máte peněz v kase na začátku směny. Zároveň můžete k tomuto stavu přidat nějakou poznámku a poté vklad potvrďte kliknutím na „Uložit“.

70.jpg

Systém vám vždy při zadávání počátečního stavu napoví částku, která byla v pokladně při poslední uzávěrce. Můžete uložit tuto částku nebo ji přepsat, začínáte-li v pokladně s jinou částkou.

Pokud po uzávěrce hotovosti nezadáte nový počáteční stav a začnete hned účtovat, systém si automaticky uloží částku z poslední uzávěrky jako počáteční stav (více informací k uzávěrce viz níže) a bude nové tržby přičítat k němu.

Počáteční stav hotovosti můžete v administraci také dodatečně upravit. Na časové ose najdete požadovaný počáteční stav hotovosti a když na něj najedete myší, objeví se možnost "Editovat". Po kliknutí na "Editovat" můžete počáteční stav přepsat. Ostatní částky se poté automaticky přepočítají.

71.jpg

 

Manuální přidání pohybů hotovosti

Po zadání počátečního stavu se automaticky začnou do pohybů hotovosti načítat tržby, které ukončíte platbou hotově - více o platbě v tabletu naleznete v článku Platba a slevy. Zároveň můžete kdykoliv přidat pohyb manuálně, a to vklad nebo výběr.

Přidání nového pohybu hotovosti

Máte-li více pokladen, vyberte správníou pokladnu a klikněte na tlačítko „Přidat pohyb“.

72.jpg

Zvolte, zda se jedná o vklad nebo výběr, zadejte částku a případně přidejte poznámku, že jste peníze utratili např. za mléko. 

TIP: Pokud se některé výdaje/vklady pravidelně opakují, můžete si je dopředu nastavit a poté jen z rolovacího menu zvolíte kategorii pohybu hotovosti (postup vytvoření kategorií hotovosti je popsán níže).

73.jpg

Veškeré pohyby lze snadno editovat tak, že najedete na časové ose myší na řádek, který chcete upravit, a v pravé části kliknete na „Smazat“ nebo „Editovat“. Ostatní částky se poté automaticky přepočítají.

74.jpg

 

Kategorie pohybů hotovosti

Pokud se některé výdaje/vklady pravidelně opakují, můžete si je dopředu nastavit v sekci Účty > Kategorie pohybu hotovosti.

Novou kategorii přidáte jednoduše zadáním názvu kategorie a zmáčknutím tlačítka „Přidat“.

75.jpg

Při manuálním zadávání pohybu hotovosti pak nemusíte psát poznámku ke vkladu nebo výběru, pouze vyberete z rolovacího menu určitou přednastavenou kategorii.

Kategorie pohybů hotovosti se zobrazují i v exportu pohybů hotovosti.

Uzávěrka hotovosti

Pro kontrolu stavu hotovosti ve vybrané pokladně stiskněte tlačítko „Provést uzávěrku“. V případě, že máte platební terminál Storyous a provedete uzávěrku z webového rozhraní, je potřeba ještě provést uzávěrku platebního terminálu z tabletu, ke kterému je napárovaný (záložka Zařízení).

uzaverka_nova.PNG

Závěrka obsahuje následující údaje:

  • celkové tržby v hotovosti od poslední uzávěrky (na zvolené pokladně) 1;
  • aktuální stav pokladny (kolik má být reálně v pokladně, tj. tržby v hotovosti +/- počáteční stav a manuální vklady/výběry) 2;
  • tržby na pokladně celkem (zahrnuje tržby v hotovosti navýšené o tržby kartou) 3;
  • tržby v podniku celkem od poslední závěrky (hotovost i platba kartou za všechny pokladny v podniku) 4;
  • proběhlé slevy od poslední uzávěrky (suma uplatněných slev)
  • spropitné z plateb přes platební terminál

Uzávěrku provedete kliknutím na tlačítko „Provést uzávěrku. Poté můžete zadat nový počáteční stav hotovosti.

77.jpg

Přehled pohybů hotovosti

V sekci Pohyb hotovosti vidíte na časové ose všechny počáteční stavy, ruční pohyby hotovosti i uzávěrky, které proběhly na konkrétní pokladně.

Přehled pohybů si můžete filtrovat dle období.

78.jpg

Období vždy zvolíte dvěma kliknutími do kalendáře, kdy vždy první kliknutí označí „datum od“ a druhé zvolíte „datum do“. Zvolené období se zároveň označí červeně.

Pokud chcete zobrazit data za jeden den, postup je stejný -­ první kliknutí označí „datum od” a druhé na stejné datum označí „datum do” (funguje jako dvojklik).

61__1_.jpg

Pohyby hotovosti si můžete také vyexportovat do formátu XLS.

79.jpg

 

Pozor: Pokud měníte typ platby nebo provádíte storno po již provedené uzávěrce, tržby zaznamenané systémem budou upraveny dle provedených změn, ale uzávěrka se nepřepočítá. 
 
Příklad: Tedy vlastník nočního baru, který funguje od 16h do 3h do rána má nastavenu denní dobu na 5h. Dvou hodinová rezerva pokryje případné prodloužení provozu, pokud jsou v lokále stále zákazníci a rovněž slouží číšníkům pro zadání uzávěrky kasy. Nastupující směna přidává počáteční stav (2) 2000,-. V 17:34 vydává z kasy číšník 1000,- dodavateli piva (3). V 3:35 provozní uzavírá kasu a vidí, že přijal 6686,- v hotovosti (A),- v, Tržby kartou spočítá jako rozdíl sum A a B. Pokud by bylo v podniku více pokladních míst, číslo C by bylo součtem A a tržby na druhém tabletu. Reálně má po odečtení pohybu za pivo v kase 7686,- (D). Majitel kontroluje odevzdanou tržbu (v uzávěrce A nebo C) v sekci Přehledy - přehledy tržeb
V sekci účty je tržba zaznamenána od půlnoci do půlnoci.
uzaverka.PNG
Příklad uzávěrky, která se po zadání uzávěrky v tabletu vytiskne z tiskárny.
20170410_173559.jpg