Sledovat

KONTROLA STORNA A SLEV

Sekce Kontrola storna a slev slouží ke sledování účtenek, které byly buď stornované, znovu vytištěné, uzavřené pomocí funkce Vydáno-nezaplaceno a nebo na nich byla aplikována sleva. Naleznete zde i takové účtenky, z nichž byly smazané jednotlivé položky ještě před zaplacením.

Sni_mek_obrazovky_2020-09-11_v_10_23_36.jpg

Ve sloupci vlevo leží Kontrolní boxy (1), pomocí kterých můžete označit ty účtenky, u kterých je proběhlá změna v pořádku a nechcete se jí dále věnovat. Pomocí tlačítek nahoře zobrazíte buď všechny, či pouze nezkontrolované účty. V seznamu dále naleznete přesné datum proběhlé změny a stůl, na kterém se účet nacházel - v případě rychlé objednávky bude místo stolu ve sloupci prázdné místo. Možná ztráta (2) pak označuje celkovou hodnotu, o kterou byla účtenka kvůli proběhlé změně pokrácena. Ve sloupci Proběhlých změn (3) bude vždy ikonou označen typ operace (po najetí myší na ikonu se Vám zobrazí její typ). Pomocí tlačítka Vyberte (4) pak filtrujete pouze ty operace, o kterých chcete mít přehled. Kliknutím na Detail (5) si navíc zobrazíte časovou osu účtu od založení až po jeho uzavření a mínusovou operaci uvidíte vždy zvýrazněnou červeně.