Sledovat

KONTROLA STORNA A SLEV

Záložka Kontrola storna a slev v sekci Účty slouží pro sledování účtů, které byly smazané, vrácené, znovu vytisknuté nebo uzavřené pomocí funkce Vydáno-nezaplaceno. Najdete zde také všechny účtenky se zadanou slevou a účtenky, ze nichž byly smazané jednotlivé položky před zaplacením (účtenky být zaplaceny mohly).

V záložce si můžete vybrat podnik z Vaší administrace (1), ve kterém chcete proběhlé změny sledovat, a také konkrétní časový úsek (2), za který chcete účtenky zobrazit.

V seznamu účtenek naleznete ve sloupci úplně vlevo box pro zaškrtnutí kontroly (3), pomocí toho můžete označit účtenky, na kterých je proběhlá změna v pořádku a nechcete se jí dále věnovat. Pomocí tlačítek nahoře (4) si můžete zobrazit buď všechny účtenky, anebo pouze ty nezkontrolované. V seznamu dále naleznete přesné datum proběhlé změny a stůl, na kterém se účet nacházel, u účtů z rychlé objednávky bude místo stolu ve sloupci prázdné místo (5). Možná ztráta označuje celkovou hodnotu konkrétní účtenky či položky na účtě, v případě že se jedná o slevu, tak je sloupec možná ztráta vyjádřením percentuální slevy v konkrétní částce v korunách.

Kliknutím na detail vpravo (6) si zobrazíte průběh účtu, v něm naleznete přesné časy a typy všech operací s položkami na účtě od jeho otevření až po jeho uzavření. Uprostřed sloupce naleznete typ proběhlé změny (7).

scr1.png

Proběhlé změny

V tomto sloupci zjistíte, z jakého důvodu se vlastně účtenka na seznamu objevila.

scr2.png