Sledovat

RECEPTY

Nejčastější otázky

K čemu slouží nastavení receptů?

  • Pomocí receptů se při prodeji položky odečte zboží ze skladu. Při prodeji jedné položky se tak může odečíst ze skladu určité množství položek zadaných v receptuře.

Kde mohu nastavit a upravit recepty?

  • V záložce Podniky, v sekci Menu u jednotlivých položek můžete nastavit a upravovat požadované recepty.

Proč se mi zboží neodečítá ze skladu, i když mám vytvořenou recepturu?

  • Při zadávání receptur využívejte při výběru skladových položek našeptávač.

Mám nastavenou složitou recepturu a chci vytvořit položku menu, která má recepturu podobnou. Musím vytvářet recept znovu?

  • V produktech, u konkrétní položky s receptem zvolíte upravit a následně se dostanete do detailu položky. Změňte název položky menu na nový produkt a klikněte na ,,uložit jako novou položku". Původní položka menu zůstane zachována a vy můžete jen upravit recept u nově vytvořené položky.

Nastavení receptur

Pro nastavení receptur zvolte sekci Podniky - Produkty - a u zvoleného produktu klikněte na Nový recept. Začněte psát název položky, ze které se má odtěžovat zboží při prodeji a vyberte z nabídky. Zvolte množství a vyberte sklad, ze kterého se bude zboží odečítat. 

Př. Pokud máte dvě zóny, tedy dvě pokladny, a chcete prodávat kávu na obou tabletech tak, aby se množství vždy odečetlo z jednoho konkrétního skladu, zvolíte možnost s názvem zvoleného skladu. Pokud chcete aby se Káva namarkovaná na Horním baru odečetla ze skladu Horní bar a obráceně, zvolíte možnost ,,Podle zóny".

recepty.jpg

Nově existuje také možnost vytvoření položky menu současně s položkou skladu. Kliknutím na skladové karty a v pravém horním rohu vytvořit skladovou kartu se dostaneme do detailu přidání karty.

Zadáme název skladové karty (1), který bude shodný s názvem produktu (ten lze poté přejmenovat). Vyplníme údaje o skladové kartě (2), zaškrtneme pole propojit s položkou menu a doplníme v jakém podniku se karta vytvoří (4) a z jakého skladu se bude při markování odečítat (5). Přidáme prodejní cenu (6) Kategorii, do které bude produkt přidán, aby byl viditelný v tabletu (7). Na závěr systém shrnuje, v jakých skladech má být skladová karta vytvořena (8). Nastavení potvrdíte tlačítkem vytvořit.

POZOR: Recept se vytvoří pouze u produktu ve vybraném skladu.

sklad1.PNG

sklad2.PNG

Tvorba Receptů

TIP: Pokud skladovou evidenci nevyužíváte, není třeba recepty vytvářet.

Pokud se skladovou evidencí pracujete, prostřednictvím nastavení receptů propojíme Menu se Skladem, což zajistí, že se při prodeji zboží ze skladu bude automaticky odečítat a Vy tak budete mít vždy aktuální přehled o stavu skladu. Kromě toho recepty zobrazují také náklady na prodejní položku, díky čemuž můžete také získat představu o výši marže.

Nastavení receptu

V případě, že vlastníte více podniků, nastavení receptu u jednoho podniku znamená automatické nastavení tohoto receptu pro všechny podniky.

Máte-li připravené produkty a na skladě naskladněné zboží, zvolíte záložku Podniky a v sekci Produkty kliknete na „nový recept“ u konkrétní položky. Pokud již recept vytvořený u položky máte a chcete ho pouze editovat, půjdete stejnou cestou akorát u položky bude "upravit recept" - při kliknutí na tuto možnost se otevře detail receptu, který následně můžete editovat.

recept.PNG

Následně se Vám otevře detail receptu, do kterého vyplníte názvy a množství jednotlivých skladových položek, ze kterých se recept skládá a zároveň můžete přidat polotovar.

Jedná-li se o jednoduchou položku produktu jako je např. houska a chcete-li, aby se položka odečítala ze skladu, musíte vytvořit recept i pro tuto položku. Do receptu tedy přidáte housku a nastavíte množství 1 ks.

Pokud se název správně spáruje se s danou skladovou položkou, objeví se u položky možnost zadání množství, jednotky(1), je potřeba zvolit z jakého skladu se má zboží odtěžovat, vypočtou se náklady na suroviny (na základě nákupní jednotkové ceny s DPH) a marže, kterou můžeme ještě měnit úpravou prodejní ceny. Pokud se snažíte do receptu zadat položku (2), kterou nemáte vytvořenou ve skladových kartách, nepůjde Vám uložit a do receptu se nepropíše.

V případě složitějších položek menu jako jsou např. polévky nebo hlavní chody, je potřeba vyplnit suroviny a správné množství, ze kterých se recept skládá (viz část Ukázkové příklady níže).

Poznámka: recepty neumí pracovat se zápornou hodnotou množství surovin. Množství musí být vždy kladné číslo.

recepty_3.jpg

TIP: pro správný výpočet nákladů na suroviny a marže musí být suroviny nejdřív správně naskladněny - tj. ve správných jednotkách a s uvedenými cenami. Také je potřeba dát si pozor na správné zadání množství a jednotky v receptu.

Ukázkový příklad

Skladová položka i recept mají stejnou jednotku

V produktech jsme si vytvořili položku „Kuřecí maso s rýží“, na jehož přípravu budeme potřebovat kuřecí maso a rýži. V záložce Sklad > Skladové karty jsme naskladnili maso i rýži v kilogramech.

Následně v záložce Podniky v levém menu otevřeme sekci Produkty a najdeme si položku, u které chceme vytvořit recept – v našem případě to bude „Kuřecí maso s rýží“.

V detailu receptu napíšeme název surovin, které se nám spárují se skladem a jednotka bude automaticky v kilogramech. Na přípravu spotřebujeme 300g masa a 150g rýže, a proto do pole „Počet“ u masa napíšeme 0,3 nebo si změníme jednotku na gramy a napíšeme 300. Stejným způsobem postupujeme u rýže. Zároveň do receptu můžeme přidat vytvořený polotovar - v našem případě např. omáčka k masu.

recepty_4.jpg

Marže

Př. Jsou dva důvody, které způsobují zápornou marži v přehledech. Snížení stavu skladu inventurou a prodej se slevou.

Pokud při inventuře zaznamenáte nižší stav, než jaký byl před ní, sníží se marže. Vysvětlíme si to na příkladu:

Máte na skladě kávu. V našem systému je na skladové kartě káva napsáno, že máte 2 kg. Vy dáte vytvořit novou inventuru a v ní vyplníte, že reálně máte pouze 1 kg. Náš systém to zaznamená jako ztrátu - koupili jste 2 kg, ale o jedno kilo jste přišli. Protože jste nic neprodali, nemáte žádný výnos za toto kilo, ale náklady jste měli, protože jste kávu nakoupili. Marže se Vám tedy sníží.

Druhým případem, kdy se marže snižuje, je prodej se slevou. Pokud dáte na účet slevu, snižují se Vám o tuto slevu výnosy, ale náklady opět zůstávají stejné. V přehledech poté vidíte menší marži, než jakou vidíte u receptury.

Pro správné odečítání skladových položek je nutné nastavit následující:

  • vytvořit recept včas (položky se začnou odečítat až v okamžiku nastavení a ne zpětně),
  • v receptu propojit s položkou produktu správnou položku skladu,
  • správně nastavit množství, které se má při prodeji ze skladu odečíst .