Sledovat

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nejčastější otázky

Jak postupovat pokud chci vytvořit skladovou kartu, ale neznám cenu?

 • Dané pole pro cenu zanechte prázdné, tento údaj lze doplnit později, například naskladněním ke zpětnému datu.

Proč nevidím ve Skladových kartách kategorii, kterou jsem právě vytvořil/a v Kategoriích skladových karet?

 • Dokud do vytvořené kategorie nepřidáte skladovou kartu, danou kategorii v rolovacím menu neuvidíte, zobrazí se pouze ve výběru při tvoření nové skladové karty.

Co je to hromadná akce?

 • Hromadná akce slouží k tomu, abyste mohli editovat více položek ve skladových kartách najednou. Hromadnou akcí můžete skladové karty kopírovat do jiného skladu, přesouvat do jiné kategorie, změnit sazbu DPH, nebo je smazat (mazat skladové karty lze ve všech skladech, kromě centrálního - v něm se však dají nepotřené skladové karty archivovat a skrýt).

Kategorie skladových karet

V sekci Kategorie skladových karet si můžete vytvářet kategorie skladovaných položek, do kterých budete následně řadit jednotlivé skladové položky.

Novou kategorii vytvoříte zadáním jejího názvu a stisknutím tlačítka Přidat (1). Název lze dodatečně měnit a jednotlivé kategorie je možné mazat (2). Jejich seznam si také můžete vyexportovat do souboru .csv (3).

scr1.png

 TIP: vytvoření kategorií skladových karet není povinné, ale slouží pro lepší orientaci ve skladu a přehlednější inventury. 

Skladové karty

Záložka Skladové karty představuje přehled všech skladových položek, které byly kdy vytvořeny nebo naskladněny, a naleznete je v sekci Sklad. Skladové karty slouží zejména pro:

 • Zachycení aktuálního stavu (množství) určité skladové položky - počáteční stav skladové položky a nové zboží zadáváte ručně, při prodeji se Vám však již bude prodané množství odečítat ze skladu automaticky a Vy tak můžete sledovat, kolik Vám toho ještě na skladě zbývá (pro automatické odečítaní prodaného množství je potřeba nastavit receptury pro položky Menu, postup najdete v článku Recepty).
 • Aktuální nákupní ceny s DPH  - cena, kterou vidíte na skladové kartě, je poslední aktuální cena, za kterou bylo zboží naskladněno. Při naskladnění položky lze zvolit, jestli se skladová karta bude zobrazovat s poslední nákupní cenou, s novou nákupní cenou, nebo jestli se má vypočítat vážený průměr - více v článku Naskladnění. Nákupní cena s DPH je i podkladem pro výpočet marže - více o marži se dozvíte v článku Tvorba receptur.
 • Rychlý a praktický přehled skladu - skladové karty můžete filtrovat dle názvu (tedy je abecedně seřadit), čárového kódu, kategorie, počtu na skladě, ceny nebo sazby DPH.  

Tvorba a administrace skladových karet

V záložce SKLADY najdete Skladové karty. Záložka Skladové karty slouží jako přehled již vytvořených karet a nabízí se zde také možnost vytvářet karty nové (4). V seznamu vidíte všechny doposud vytvořené skladové karty. V levém horním rohu můžete vybírat mezi jednotlivými sklady (5).

Filtrovat celý přehled je rovněž možné dle různých kritérií, třeba kategorie (6). Je možné označit jednotlivé nebo všechny položky (7) a zvolit hromadnou akci, přes kterou se například kopírují skladové karty z jednoho do druhého skladu. V této záložce máte také přístup k detailu nebo úpravě jednotlivé skladové karty. Smazat položku je možné pouze v jiném než centrálním skladu (8).

Seznam skladových karet lze vyexportovat do .csv souboru, který lze otevřít v Excelu (9).

scr2.png

Pozn. Jednu skladovou kartu nelze vytvořit dvakrát, pokud má být položka káva na skladu A i B, pak je třeba ji zkopírovat výše zmíněným způsobem, přes funkci hromadné akce. Položka se zkopíruje na sklad B s nulovým množstvím a cenou nastavenou na předchozím skladu. Tu lze poté změnit.

Nová skladová karta

Po kliknutí na toto tlačítko se Vám otevře okno, kde vyplníte údaje potřebné k vytvoření skladové karty:

 • Název karty - slouží pro zadání názvu naskladňovaného zboží,
 • EAN - čárový kód,
 • Kategorie - případně zařadí položku do příslušné kategorie skladových karet,
 • Výchozí DPH - je přednastaveno na 15 %, můžete si ho zde však změnit na jinou hodnotu podle toho, jak jste nakoupili od dodavatele,
 • Jednotka - slouží k zadání jednotky, ve které zboží naskladňujete - je možné zadat více jednotek přes funkci přepočtu (10), která funguje následovně: po rozkliknutí se Vám otevře zadání množství a jednotky, které se pak budou rovnat jedné jednotce z původního stavu; např. pokud máte skladovou kartu vedenou v kusech a chcete přepočítat jeden kus na jednotku hmotnosti, přes přepočet můžete nastavit, aby se jeden kus rovnal třeba 500 g, 
 • Cena - nákupní cena bez a s DPH za jednotku zboží, ve kterém naskladňujete - pokud naskladňujete kusy, bude to cena za jeden kus, pokud litry, bude to cena za jeden litr, 
 • Propojit s položkou menu - tato funkce vytvoří rovnou i novou položku v produktech se stejným názvem jako je skladová karta, poté zadáte konkrétní podnik a sklad pro odpočet, prodejní cenu, kategorii a sazbu DPH - automaticky se vytvoří receptura a zboží se při prodeji bude odečítat z vybraného skladu (11),
 • Sklady - pokud máte více skladů, můžete si vybrat, ve kterém se položka vytvoří (v centrálním se vytvoří vždy), můžete skladů vybrat více najednou.

Pozn. Skladová karta se vždy vytvoří s nulovým množstvím, cenu můžete zadat při tvorbě karty, pomocí úpravy nebo při naskladnění.

scr3.png

Archivace skladových karet v centrálním skladu

Z centrálního skladu není možné skladové karty vymazat, pokud je však nepoužíváte, je možné je skrýt pomocí archivace. Pro skrytí nepotřebných karet nejprve vyberte ze seznamu skladů centrální (12) a poté se Vám zobrazí možnost přepínání mezi aktivními a neaktivními skladovými kartami (13). Pro přesun karet do archivu vyberte možnost Archivovat (14). Neaktivní skladové karty je možné z archivu opět obnovit, namísto tlačítka Archivovat se při výběru zobrazení Neaktivních skladových karet zobrazuje tlačítko Obnovit, které karty z archivu vrátí zpět.

scr4.png

Práce se sklady

Máte možnost používat více než jeden sklad a sklad centrální, ze kterého řídíte přeskladnění na sklady ostatní.

Můžete si zvolit, ze kterého skladu se bude zboží odečítat v závislosti na použitém tabletu, resp. zóně - tablet musí být v dané zóně hlavní pokladnou, ve které je tablet umístěn (Sekce Sklad - záložka Seznam skladů).

Příklad 1.: Majitel vlastní dva podniky: AD Bistro a Gusto Ven. Gusto Ven je malý podnik s jedním tabletem a skladem Gusto Ven. V AD Bistru jsou dva bary a každý obsluhuje číšník s tabletem. Na horním baru namarkuje číšník objednávku na tabletu A a zboží se odečte ze skladu Horní bar. Stejně tak objednává číšník na tabletu B na Dolním Baru a zboží se odečítá ze skladu Dolní Bar.

ad_bistro_seznam_skladu.PNG

Příklad 2.: Na obrázku vidíte situaci, kdy jeden obchodník vlastní tři podniky: Bistro u Bohouše, Bohoušovu Baštu a Cukrárnu u Bohouše. K těmto podnikům jsou rovněž vytvořeny jednotlivé sklady. Bistro a Cukrárna u Bohouše jsou malé podniky a mají tedy vytvořen pouze jeden sklad. Bohoušova Bašta je podnik, ve kterém existuje horní a dolní bar, výdejní místo a podnik nabízí také snídaně. Majitel má všech pět tabletů v zónách - tedy každý tablet je pokladnou a den končí uzávěrkou tržeb na každém z tabletů. Ke každému tabletu je přidělena kasírka, za kterou je daný číšník odpovědný a po uzávěrce odevzdává tržbu provoznímu nebo majiteli. Na dolním baru má majitel tablety dva, opět je každý pokladnou s možností uzávěrky, a položky namarkované na obou tabletech se odečítají ze skladu ,,Sklad dolní bar", kde je zaškrtnuta možnost dolní bar a dolní bar 2.

sklad1__1_.PNG

Pozn. Pokud máte více než dvě pokladny a potřebujete rozdělit odečítání ze skladů, prosím kontaktujte zákaznickou podporu. Rádi s Vámi probereme možnosti nastavení.