Sledovat

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nejčastější otázky

Jak postupovat pokud chci vytvořit skladovou kartu, ale neznám cenu?

 • Dané pole pro cenu zanechte prázdné, tento údaj lze doplnit později, například naskladněním ke zpětnému datu.

Proč nevidím ve Skladových kartách kategorii, kterou jsem právě vytvořil/a v Kategorii skladových karet?

 • Dokud do vytvořené kategorie nepřidáte skladovou kartu, danou kategorii v rolovacím menu neuvidíte, zobrazí se pouze ve výběru při tvoření nové skladové karty.

Co je to hromadná akce?

 • Hromadná akce slouží k tomu, abyste mohli editovat více položek ve skladových kartách najednou. Můžete hromadnou akcí skladové karty kopírovat do jiného skladu, přesouvat do jiné kategorie, změnit sazbu DPH, nebo je smazat (mazat skladové karty lze ve všech skladech, kromě centrálního).

Kategorie skladových karet

V sekci Kategorie skladových karet si můžete vytvářet kategorie skladovaných položek, do kterých budete následně řadit jednotlivé skladové položky.

Novou kategorii vytvoříte zadáním jejího názvu a stisknutím tlačítka „přidat“. Název lze dodatečně měnit  a kategorie je možné mazat.

Pokud vlastníte více podniků, všechny kategorie skladových karet se zobrazují pro všechny podniky.

kategorie_skladov_ch_karet.jpg

 TIP: vytvoření kategorií skladových karet není povinné, ale slouží pro lepší orientaci ve skladu a přehlednější inventury. 

Skladové karty

Sekce Skladové karty představuje přehled všech skladových položek, které byly kdy vytvořeny nebo naskladněny, a naleznete je v záložce Sklad > Skladové karty. Skladové karty slouží zejména pro:

 • zachycení aktuálního stavu (množství) určité skladové položky (1) - počáteční stav skladové položky a nové zboží zadáváte ručně, při prodeji se vám však již bude prodané množství odečítat ze skladu automaticky a vy tak můžete sledovat, kolik vám toho ještě na skladě zbývá (pro automatické odečítaní prodaného množství je potřeba nastavit receptury pro položky Menu, což je popsané v článku Recepty).
 • aktuální nákupní ceny s DPH  - cena, kterou vidíte na skladové kartě je poslední aktuální cena, za kterou bylo zboží naskladněno. Při naskladnění položky lze zvolit, jestli se skladová karta bude zobrazovat s poslední nákupní cenou, s novou nákupní cenou, nebo jestli se má vypočítat vážený průměr - více v článku naskladnění. Nákupní cena s DPH je i podkladem pro výpočet marže - více o výpočtu marže se dozvíte v článku Tvorba receptur.
 • rychlý a praktický přehled skladu - skladové karty můžete filtrovat dle kategorie, názvu, sazby DPH a nebo je vyexportovat (5) do Excelu.

Tvorba a administrace skladových karet

V záložce SKLADY najdete možnost Skladové karty (1). Skladové karty slouží pro přehled již vytvořených karet a dávají také možnost pro vytvoření karet nových (2). V rámečku vidíte všechny doposud vytvořené skladové karty. V levém horním rohu můžete filtrovat mezi jednotlivými sklady (3). Filtrovat celý přehled rovněž dle kategorií (4). Je možné označit položky nebo všechny položky (5) a zvolit hromadnou akci, jako například kopírování do jiného skladu. V rámci jednotlivý skladů lze filtrovat položky a také je seřadit dle abecedy vzestupně či sestupně (6). Je možné nahlédnout do detailu skladové karty a rovněž je upravovat (7). Smazat položku je možné pouze při zvolení určitého skladu, kromě centrálního (3).

Seznam skladových karet lze vyexportovat do .csv souboru, který lze otevřít v Excelu (8).

Pozn. Filtr zůstává uložen pro další práci se zvoleným obsahem, proto je třeba resetovat filtrování pro zrušení filtru (9).

SKLADOVKY.PNG

Pozn. Nelze vytvořit stejnou kartu dvakrát, pokud má být položka káva na skladu A i B pak je třeba ji zkopírovat výše zmíněným způsobem. Položka se zkopíruje na sklad B s nulovým množstvím a cenou nastavenou na předchozím skladu. Tu lze poté změnit.

znovu2.PNG

Novou kartu lze vytvořit po kliknutí na rámeček v pravém horním rohu “+ Nová skladová karta”. Po kliknutí na tuto ikonu se vám otevře okno pro zadání potřebných informací k nové skladové kartě.

 • Název karty - slouží pro zadání názvu naskladňovaného zboží,
 • EAN - čárový kód, brzy bude možné naskladňovat pomocí čtečky čárových kódů,
 • Kategorie - slouží k zařazení položky do příslušné kategorie produktů (kategorii vytvoříte v sekci Sklad - Kategorie skladových karet),
 • Výchozí DPH - je nyní přednastaveno na 15 %, můžete si ho zde však změnit na jinou hodnotu podle toho, jak jste nakoupili od dodavatele,
 • Jednotka - slouží k zadání jednotky, ve které naskladňujete zboží (od jednotky se odvíjí jednotková cena, tedy pokud naskladňuji lahve vína v litrech zadávám cenu nikoli za lahev 0,7 l, ale dopočítávám cenu za litr). Objem pro recept zatím nelze nastavit, migrací skladu se množství srovná. V budoucnu bude v detailu skladové karty možnost nastavit, na co se umí karta přepočítávat,
 • Cena - nákupní cena s DPH za jednotku zboží, ve kterém naskladňujete. Pokud naskladňujete kusy, bude to cena za jeden kus, pokud litry, bude to cena za jeden litr.
 • Propojit s položkou menu - tato funkce vytvoří rovnou i novou položku v produktech a vytvoří se receptura
 • Sklad - pokud mám více skladů, mohu zvolit, na který sklad se mi má skladová karta vytvořit (do centrálního skladu se mi položka vytvoří vždy)

Pozn. Skladová karta se tedy vždy vytvoří s nulovým množstvím, cenu můžete zadat při tvorbě karty nebo při naskladnění.

Jako poslední možnost je zde volba skladu, do kterého kartu vytvoříte. Můžete zvolit i vytvoření karty  v několika skladech zároveň. Pokud se rozhodnete přidat stejnou skladovou kartu na jiný sklad později, postupujte dle návodu výše na kopírování položky.

nov__skladov__karta.jpg

 

Práce se sklady

Nyní je zde možnost mít k dispozici více než jeden sklad a sklad centrální, ze kterého bude možné řídit přeskladnění na sklady ostatní.

Z obrázku níže je tedy patrné, že majitel má kromě možnosti vytvoření více skladů pro jeden podnik také možnost určit sklad, ze kterého se bude odečítat zboží po namarkování a uzavření objednávky na tabletu. Nově si tedy můžete zvolit možnost, ze kterého skladu se bude zboží odtěžovat v závislosti na použitém tabletu, resp. zóně, ve které je tablet umístěn (Sekce Sklad - záložka seznam skladů).

Pozn. Zónou se rozumí pokladní místo tedy tablet, na kterém je možné provádět uzávěrku (Zóna Horní Bar, Dolní bar v podniku AD Bistro).

Příklad 1.: Majitel vlastní dva podniky: Ad Bistro a Gusto Ven. Gusto Ven je malý podnik s jedním tabletem a skladem ,,Gusto ven". V AD Bistru má majitel dva bary a každý obsluhuje číšník s tabletem. Na horním baru NAMARKUJE číšník objednávku na tabletu A a zboží se odečte ze skladu Horní bar. Analogicky objednává číšník na tabletu B na Dolním Baru a zboží se odečítá ze skladu Dolní Bar.

ad_bistro_seznam_skladu.PNG

Příklad 2.: Obrázek níže například reflektuje situaci, kdy jeden obchodník vlastní tři podniky: Bistro u Bohouše, Bohoušovu Baštu a Cukrárnu u Bohouše. K těmto podnikům jsou rovněž vytvořeny sklady. Bistro a Cukrárna u Bohouše jsou malé podniky a mají tedy vytvořen pouze jeden sklad. Bohoušova Bašta je podnik, ve kterém existuje horní a dolní bar, výdejní místo a podnik nabízí také snídaně. Majitel má všech pět tabletů v zónách - tedy každý tablet je pokladnou a den končí uzávěrkou tržeb na každém z tabletů. Ke každému tabletu je přidělena kasírka, za kterou je daný číšník odpovědný a po uzávěrce odevzdává tržbu provoznímu nebo majiteli. Na dolním baru má majitel tablety dva, opět je každý pokladnou s možností uzávěrky a položky NAMARKOVANÉ na obou tabletech se odečítají ze skladu ,,Sklad dolní bar", kde je zaškrtnuta možnost dolní bar a dolní bar 2. Položky se tedy odečítají ze skladu při objednávce.

sklad1__1_.PNG

Pozn. Pokud máte více než dvě pokladny a potřebujete rozdělit odečítání ze skladů, prosím kontaktujte zákaznickou podporu. Rádi s Vámi probereme možnosti nastavení.