Sledovat

POHYBY HOTOVOSTI

Nejčastější otázky

Proč nevidím Pohyb v hotovosti na všech tabletech?

 • Pohyb hotovosti vidíte pouze na tabletech, které mají funkci pokladny, přičemž zadávat pohyby v hotovosti můžete pouze s rolí Vrchní či Majitel.

Jak do kasy zadat výběr nebo vklad proběhlý během dne?

 • V tabletu, který je pokladnou, v záložce Pohyb hotovosti najdete vlevo dole možnost Přidat pohyb. Zde zvolíte druh pohybu a zároveň zadáte požadovanou částku.

Jak zadám Počáteční stav pokladny a kde provést Uzávěrku?

 • V tabletu, který je pokladnou, v záložce Pohyb hotovosti najdete vlevo dole možnost Zadat počáteční stav a poté také Provést uzávěrku.

Když mám platební terminál od Storyous, musí dělat uzávěrku na terminálu zvlášť?

 • Ne nemusíte. Pokud uděláte uzávěrku v aplikaci, uzavře se také terminál.

Co se zobrazuje na uzávěrce tržeb?

 • Hotovost, která má být reálně v pokladně. Tedy: tržby v hotovosti přičtené k zadanému počátečnímu stavu a zadané vklady/výběry hotovosti.

Proč mi nesedí uzávěrka tržeb a přehledy tržeb za daný den?

 • Přehledy tržeb v sekci účty se generují za celý den končící půlnocí. Uzávěrku lze provádět podle potřeby provozu podniku. Může se tedy stát, že provedete uzávěrku před nebo po půlnoci a účtenky po této době je třeba přičíst/odečíst. Pokud nastavíte denní dobu provozu, je možné sledovat a poměřovat uzávěrku s tržbami v sekci Přehledy.

Pokud mám víc než jeden tablet, je možné evidovat tržby na každém tabletu zvlášť?

 • Ano, pokud chcete, aby se každý tablet choval jako samostatná pokladna,kontaktujte nás přes chat ve Vaší aplikaci nebo webové administraci a systém vám nastavíme.

V pohybech hotovosti nevidím možnost Zadat počáteční stav, je zde pouze možnost přidat pohyb a provést uzávěrku. Kde najdu možnost Zadat počáteční stav?

 • Možnost zadání počátečního stavu se objeví až po provedení uzávěrky. Vhodné tedy je si po směně pokladnu uzavřít a následně zadat počáteční stav na směnu další. 

Pohyby hotovosti

Možnost zadávání počátečního stavu, pohybů hotovosti a uzávěrek naleznete nejen ve webové administraci, ale také v tabletu po kliknutí na menu v levém horním rohu v sekci Pohyb hotovosti. Tato sekce slouží k evidenci hotovosti v jednotlivých pokladnách. 

S pohyby hotovosti může pracovat jen uživatel, který má přiřazenou roli vrchního, provozního nebo majitele. Více informací o rolích naleznete v článku Vytváření a úprava uživatelských účtů.

Screenshot_2016-09-01-14-36-33.png

 

Zadávaní počátečního stavu

V sekci „Pohyb hotovosti“ klikněte na „Zadat počáteční stav“ a vyplňte částku, se kterou začínáte ráno v pokladně. Vložit můžete případně i poznámku. „Aktuální stav pokladny“ představuje částku, se kterou byla ukončena poslední uzávěrka.

 

Screenshot_2016-09-01-14-37-00.png

 

Pokud tlačítko „Zadat počáteční stav“ v sekci „Pohyby hotovosti“ nevidíte, znamená to, že po zadání uzávěrky již byly prodány nějaké položky bez zadání počátečního stavu. V tom případě se částka z poslední uzávěrky stává automaticky částkou počátečního stavu a zobrazí se při zadání další uzávěrky.

TIP: Počáteční stav můžete zpětně upravit ve webové administraci s tím, že i ostatní částky se poté přepočítají - více informací k pohybům hotovosti z webové administrace.

 

Zadávaní pohybu hotovosti

Po zadání počátečního stavu se automaticky do pohybů hotovosti začne načítat tržba. Pokud budete z pokladny provádět výběr nebo naopak zadávat vklad, můžete kdykoliv tento pohyb přidat manuálně. Vrátíme se opět do Pohybu hotovosti a klikneme na tlačítko „Přidat pohyb“.

Screenshot_2016-09-01-14-37-57.png

Zvolte, zda se jedná o vklad nebo výběr, zadejte částku a případně přidejte poznámku, že jste peníze utratili např. za mléko. 

 

Kontrola stavu hotovosti a Uzávěrka

Pro kontrolu stavu hotovosti na pokladně klikněte na „Provést uzávěrku“. Následně se zobrazí následující údaje:

 • celkové tržby v hotovosti od poslední uzávěrky (na zvolené pokladně)
 • aktuální stav pokladny (kolik má být reálně v pokladně, tj. tržby v hotovosti +/- počáteční stav a manuální vklady/výběry)
 • proběhlé slevy od poslední uzávěrky (suma uplatněných slev)
 • spropitné proběhlé přes platební terminál (používáte-li platební terminál)

Screenshot_2016-09-01-14-41-21.png

Všechny provedené pohyby se zobrazují v seznamu pod sebou. Jsou odděleny dle data a kromě druhu pohybu a konkrétní částky zde najdeme také jméno uživatele, který pohyb zadal. 

Máte-li více tabletů, které představují samostatné pokladny, je potřeba rozlišovat mezi celkovými tržbami v pokladně a celkovými tržbami v podniku (tržby za všechny pokladny dohromady).

Screenshot_2016-09-01-14-42-20__1_.png

TIP: Všechny úkony týkající se pohybů hotovosti můžete provádět i z webové administrace -příklad provádění uzávěrky