Sledovat

CENTRUM POMOCI

Abychom byli s našimi klienty stále v kontaktu, existuje v aplikaci Storyous POS záložka centrum pomoci, přes kterou je možné komunikovat se zákaznickou podporou, nahlásit chybu, nebo dodatečně aktualizovat aplikaci Storyous POS.

Smazat data aplikace

Každý tablet je z bezpečnostních důvodů přiřazen právě jednomu podniku. V případě přemístění tabletu do jiného podniku, nebo pokud se objevuje neznámá chyba, je po konzultaci se zákaznickou podporou možné smazat data aplikace. Smazání dat neovlivní otevřené stoly nebo nastavení podniku, pouze vymaže nežádoucí data aplikace. 

Pro smazání dat je nezbytné zadání unikátního bezpečnostního kódu. Kód nadiktuje zákaznická podpora po předchozí konzultaci. Pro zadání kódu je nezbytné připojení k internetu a je důležité zkontrolovat, že v aplikaci nejsou žádné nesynchronizované účty. Po smazání budou tyto účty trvale odstraněny.

Pozn.: Nesynchronizovaný účet je takový účet, který se nepropíše do webové administrace Storyous.

centrum_pomoci_4.jpg

Nahlášení Chyby

Funkce nahlášení chyby slouží k upozornění na konkrétní problém, který se může vyskytnout při práci s POS aplikací. Odesláním chyby nám dáte na vědomí, že aplikace nepracuje správně nebo nastala neznámá situace, která narušuje správné fungování aplikace. Zaslanou chybu předáváme vývojovému oddělení, které tuto situaci dokáže zhodnotit a dále s ní pracovat. Automaticky se chyba odešle s informacemi o hodině, datu, příslušném zařízení a názvu podniku, ze kterého byla odeslána. Tyto informace však nejsou v některých případech pro vyřešení problému dostačující a je zapotřebí poskytnout co možná nejpřesnější popis chyby.

Jako příklad lze uvést chybu tisku bonů, kde je vhodné do kolonky pro poznámku uvést:

  • číslo příslušného bonu
  • číslo stolu, kde byla položka namarkována
  • název položky, o kterou se jedná
  • přesný čas této chyby

Vhodné je také uschovat či vyfotit účtenku náležící k příslušnému bonu, popřípadě i bon, pokud se dodatečně vytiskne.

Pokud tedy nastane situace vyžadující zaslání chybové hlášky, postupujte následovně:

V levém horním rohu zvolíte políčko se třemi řádky a posléze dole na stránce v levém rohu vyberete pole centrum pomoci a pak zadáte nahlásit chybu.

centrum_pomoci_2.jpg

 

Po kliknutí na tuto ikonu se objeví rámeček s volným řádkem, kam můžete vložit konkrétní popis chyby, kterou jste zaznamenali (např. při chybě tisku bonů je to číslo příslušného bonu a stolu, o jakou položku se jedná a přesný čas této chyby) a odeslání potvrdíte stisknutím OK.

Komunikace se zákaznickou podporou

Nyní s námi můžete komunikovat přímo z tabletu a to formou chatu. Tato funkce slouží pro rychlou komunikaci, kterou Vám poskytujeme 24/7.

Tuto možnost naleznete v aplikaci Storyous POS, v levém horním rohu zvolíte políčko se třemi řádky a posléze dole na stránce v levém rohu zvolíte pole centrum pomoci -  vyberete "chat s podporou" - doplnit správnou formu.

centrum_pomoci_3.jpg

Aktualizace aplikace

Aplikaci průběžně aktualizujeme a doplňujeme o nové funkce, proto se Vám tato možnost se Vám nabízí buď  při otevření aplikace Storyous POS s informací, co všechno bude nového v nové verzi aplikace, nebo lze později aktualizovat přes centrum pomoci. Doporučujeme klientům provádět aktualizace pravidelně a mít tak stejnou verzi na všech zařízeních v podniku.

Pokud jste neměli na akualizaci čas, v levém horním rohu aplikace půjdete přes tři řádky a po rozbalení nabídky zvolíte centrum pomoci, pokud je pole, Aktualizovat aplikaci, černé, máte aktuálně nejnovější verzi aplikace, pokud je pole červené, můžete na něj kliknout a potvrdit instalaci nové verze aplikace. Aplikace se nainstaluje a pak stačí pouze otevřít, přihlásit se a fungovat jako obvykle.