Sledovat

1. Získání Autentizačních Údajů

Prvním krokem, který musíte v rámci EET učinit, je tzv. autentizace. To není nic jiného, než registrace k EET, při které obdržíte přístupové údaje.

Registrovat se můžete dvěma způsoby. Buď osobně na finančním úřadu, kde údaje dostanete okamžitě v zapečetěné obálce, nebo online na Daňovém portálu. Pro online žádost je nutné mít datovou schránku. Pokud nepůjdete na úřad osobně, je třeba vybavit pověřenou osobu plnou mocí, která musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Získání autentizačních údajů online

1) Jděte na portál www.daneelektronicky.cz a klikněte na Elektronická evidence tržeb a potom na “žádost o autentizační údaje do EET”.

2) Podle pokynů vyplňte jednotlivé části formuláře, které najdete ve spodní části stránky.

3) Hotový formulář můžete překontrolovat, uložit nebo odeslat s pomocí nástrojů v pravé části stránky.

3.1

V našem případě přišly autentizační údaje do datové schránky druhý den. Použít je k registraci a následnému získání certifikátu ovšem bylo možné až následující den po doručení.

Máte jiné otázky? 

Kontaktujte nás pomocí chatu ve webovém rozhraní.