Sledovat

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE EET A STORYOUS

Mají Vaši zaměstnanci možnost konzumace v restauraci zdarma?

Zaměstnanecké účty je možné uzavírat dlouhým klikem na účet a výběrem možnosti ,,Vydáno-nezaplaceno”. To znamená, že se položky odečtou ze skladu, ale účet se na finanční správu neodešle, ani se nepřičte k tržbám.

Takové účty máte možnost sledovat v sekci ,,Kontrola storna a slev” (3), kde jsou takto uzavřené účty označeny ikonkou (4). 

Druhou variantou je možnost zadání 100% slevy na účtenku v aplikaci v tabletu.

Potřebujete stornovat?

V běžném provozu se stává, že je třeba provést storno. To bude znamenat, že se na Finanční správu ČR odešle záporná částka vystavené účtenky. Stornované účtenky uvidíte v sekci ,,Účtenky” přeškrtnuté (viz předchozí obrázek). Není třeba je mazat, jelikož informace na finanční správu již odeslána byla, navíc budete moci lépe kontrolovat stav tržeb v portálu Finanční správy.

 

Měním IČ nebo název společnosti, kde změním údaje?

  • Ve webové administraci v sekci nastavení. Udaje se propíší i do našeho interního systému, není tedy třeba změnu hlásit. Následující vystavené faktury budou již s novými údaji obchodníka. Pokud máte terminál od Storyous, bude třeba ještě kontaktovat banku ČSOB.

 

Stal jsem se plátcem DPH, co mám udělat? Uvidím na účtence DPH?

  • Vše můžete pohodlně vyřešit z účtu majitele přímo ve webové administraci v sekci Nastavení, kde vyplníte DIČ a zaškrtnete zda jste plátci DPH. Od té chvíle se bude zobrazovat prodejní DPH i na účtence.

 

Kde si můžu změnit heslo (jazyk, e-mail, uživatelské jméno) k uživatelskému účtu?

  • Změnit heslo si můžete ve webové administraci záložce “Můj profil”, kam se dostanete kliknutím na Vaše uživatelské jméno v pravém horním rohu. Zde můžete upravit též e-mail, uživatelské jméno, celé jméno, nastavit PIN pro svůj účet či jazyk, ve kterém systém chcete využívat (Čeština, Polski, English)

 

Sekce Nastavení

Než začněte prodávat, je důležité vyplnit údaje o obchodníkovi (1) jako je:

název společnosti, ulice a číslo popisné, město, PSČ, IČO a DIČ. Daňové identifikační číslo bude podstatnou informací pro Finanční správu ČR po zavedení elektronické evidence tržeb.

Pokud jste plátci DPH, zaškrtněte pole ,,obchodník je plátcem DPH".

Níže vyplňte kontaktní informace, které se propisují do interního systému Storyous. Například uvedený email slouží jako fakturační. Od doby změny se po odhlášení a přihlášení do aplikace budou tisknout tyto údaje na účtenkách a Storyous bude na fakturách uvádět Vámi změněné.

Veškeré informace kromě kontaktních údajů se budou zobrazovat i na účtence.

 

Nastavení vzhledu účtenky a důvody storna

 

Máte jiné otázky? 

Kontaktujte nás pomocí chatu ve webovém rozhraní, nebo zavolejte na +420 602 405 047.