Sledovat

PÁROVÁNÍ MOBILNÍHO PLATEBNÍHO TERMINÁLU

Ingenico ICM122

Právě Vám dorazil platební terminál a co nejdříve si přejete přes něj přijímat platby kartou.

Pro správné fungování je však třeba nejdříve terminál napárovat k tabletu, abyste zaručili jeho správnou funkčnost. Ničeho se však nemusíte bát, tento úkon zvládne úplně každý.

Nejdříve se podíváme, jak terminál k párování připravit, aby vše proběhlo bez komplikací.

1. Přesvědčte se, že je terminál dostatečně nabitý, po pravé straně najdete vedle zdířky pro napájení jediné tlačítko (1), kterým terminál zapnete (terminál se jím také resetuje). Během párování musí být terminál vypojený z nabíječky!

scr1.png

2. Vyčkejte, dokud neuvidíte na obrazovce jméno zařízení, tedy DEVICE NAME a poté konkrétní označení terminálu ve formátu POP-XX-XX-XX (2). Na displeji také uvidíte výzvu ke stlačení zeleného tlačítka (press GREEN key), avšak k tomuto kroku se dostaneme až po spárování s tabletem, zatím tedy zelené tlačítko prosím nemačkejte.

scr2.png

Nyní je potřeba připravit na párování i Vaše pokladní zařízení, tedy tablet nebo pokladnu.

3. Zkontrolujte, že máte v nastavení Androidu (3) zapnutý adaptér Bluetooth (4). Terminál by měl být vidět v dostupných zařízeních jako POP-XX-XX-XX (5).

scr3.png

4. Nyní se přihlašte do aplikace Storyous POS a vyhledejte sekci Zařízení (6).

scr4.png

5. Zde vidíte seznam příslušenství pro Vaši pokladnu, u platebního terminálu uvidíte možnost Přidat zařízení (7), kterou vyberete. Na pravé straně obrazovky se Vám objeví možnost přidat Váš terminál, bude zde jak jeho název (POP), tak i PIN kód (8). Ten si prosím opište, je nezbytný k úspěšnému napárování terminálu.

scr5.png

6. Další postup se trochu liší v závislosti na výrobci Vašeho tabletu. Jestliže máte tablet značky ASUS nebo čtrnáctipalcovou pokladnu, můžete vpravo v sekci Zařízení ve Storyous rovnou klepnout na přidání terminálu, systém Vás poté vyzve k zadání PINu.

Jestliže máte tablet značky Lenovo, je třeba párování potvrdit v systémové liště nahoře, případně v nastavení Androidu v sekci Bluetooth - zde nejdříve vyberte Váš terminál (POP) v dostupných zařízeních a poté zadejte PIN kód do dialogového okna systému.

Screenshot_2018-03-15_170803.jpg

7. Jakmile je PIN zadaný, můžete zmáčknout zelené tlačítko na terminálu a potvrdit tak požadavek na párování odeslaný z tabletu. Nyní se Vám v sekci Zařízení terminál zobrazí jako v dosahu a online. Na displeji terminálu uvidíte logo ČSOB a symbol přeškrtnutého oka - ten znamená, že terminál není vidět pro ostatní BT zařízení (9).

scr9.png

Váš terminál je nyní v provozu a můžete přes něj začít přijímat platby!

Řešení problémů - opětovné napárování

Nejdříve terminál odeberte ze Zařízení v aplikaci Storyous POS a poté i ze spárovaných zařízení v  sekci Bluetooth nastavení operačního systému Android.

Terminál resetujte delším podržením tlačítka na zapnutí, aby se displej dostal do stavu DEVICE NAME: POP-XX-XX-XX a poté celý postup opakujte.