Sledovat

CHYBOVÉ HLÁŠKY TERMINÁLU

Není v dosahu

Během užívání platebního terminálu se můžete setkat s některými chybovými hláškami. Aby Váš provoz nebyl omezen, níže uvádíme jejich seznam a vysvětlení. Dále jsou uvedeny možné řešení, pokud nebude možné vyřešit tyto problémy za pomoci tohoto návodu, kontaktujte zákaznickou péči Storyous přes chatovací okno ve Vaší aplikaci (Po rozkliknutí menu v levém horním menu použijte CENTRUM POMOCI).

1. Chybové zprávy platebního terminálu 

 • -01 = MERCH_ERR_USER      1 //   Ukončeno ze strany uživatele (uzivatel zrusil castku, PIN, ....)
 • -02 = MERCH_ERR_CANTDOIT  2 //  Operaci nelze provést
 • -03 = MERCH_ERR_NOPARAM   3 //  Nejsou definovány parametry karty
 • -04 = MERCH_ERR_KOPARAM   4 //  Chyba v parametrech karty
 • -05 = MERCH_ERR_TABLE     5 //  Obecná chyba tabulky
 • -06 = MERCH_ERR_DIAL      6 // Nelze se  spojit
 • -07 = MERCH_ERR_UNKNCARD  7 //  Neznámý typ karty
 • -08 = MERCH_ERR_NOTPRIVILEGED 8 //  Nelze získat oprávnění
 • -09 = MERCH_ERR_NOTVALID  9 //  Chyba karty (spatny PAN len, luhn, service)
 • -10 = MERCH_ERR_EXPIRED   10  // Karta po expiraci
 • -11 = MERCH_ERR_TOOYOUNG  11 // Neaktivní karta
 • -12 = MERCH_ERR_TOOLITTLE  12 // Příliš nízká částka
 • -13 = MERCH_ERR_TOOBIG     13 // Příliš vysoká částka
 • -14 = MERCH_ERR_SAMEPAN    14 // 2 operace se stejnou kartou po sobě
 • -15 = MERCH_ERR_SERVICE    15 // Chyba servisního kódu
 • -16 = MERCH_ERR_PINPAD     16 // Chyba pinpadu
 • -17 = MERCH_ERR_TRANS_KEY  17 // Chyba transportního klíče
 • -18 = MERCH_ERR_TIMEOUT    18  // Spojení vypršelo (run out of time ..........)
 • -19 = MERCH_ERR_AUTH      19  // Chyba autorizace
 • -20 = MERCH_ERR_FULL       20  // Překročena kapacita terminálu (no more place to make transaction …)
 • -21 = MERCH_ERR_INTERN   21  // Interní chyba
 • -22 = MERCH_ERR_MASTER 22  // Chyba na straně banky (error in datas suplier by master, cash register)
 • -23 = MERCH_ERR_SIGN        23   // Podpis nesouhlasí (signs don't match)
 • -24 = MERCH_ERR_EMV  24   // Chyba karta
 • -25 = MERCH_ERR_ARPC  25  // Karta odmítnutá (EMV card rejected, after online on 2nd generatce ac)
 • -29 =  MERCH_ERR_BLOCK    29  // Karta je zablokována
 • -99= Special, split-sale intermediate result  99 // Rozdělená platba - uplatnění okamžité slevy

 

2.  Při používání terminálu mohou nastat i tyto situace 

  • Uzamčení - v případě, že se Vám uzamkne platební terminál - stiskněte F4 - zámek terminálu - odemknout a zadejte jako heslo 11111111 (8x1).
  • Platba do 500,- Kč - bez PINu v případě contactless
  • Platba nad 500,- Kč - zadání PINu (i contactless)
  • Platba nad 30.000,- Kč - podnět k ověření identity držitele platební karty v pop-upu a po kontrole dokladu a potvrzení identity dojde k tisku účtenky a lístečku z terminálu, kde je na lísteček pro obchodníka nutno vypsat person. údaje z dokladu totožnosti držitele platební karty
  • Platba magnetickým proužkem - nejprve platba a následně vyjede lísteček k ověření podpisu. Nechat podepsat a ověřit podpis na lísteček z terminálu pro obchodníka, po potvrzení v pop-upu vyjede účtenka a lísteček pro zákazníka
  • Platba nad 30.000,- Kč a magnetický proužek - podnět k oveření identity držitele platební karty v pop-upu. Po kontrole dokladu a potvrzení identity dojde k platbě magenitckým proužkem. Vyjede lísteček z platebního terminálu pro ověření podpisu a také pro zapsání person. údajů z dokladu totožnosti držitele platební karty. Po potvrzení v pop-upu dojde k vytištění účtenky a lístečku z terminálu pro zákazníka

Dále je nutné se držet chybových hlášek aplikace

  • Kradená karta - zobrazí se informace v pop-upu, že je nutné zadržet a zlikvidovat platební kartu a také i také tam bude uveden i kontakt na naši zákaznickou linku,kdyby náhodou

Když platba projde úspěšně

  • Dokončí se platba tak, jako u jiných typů plateb. V horní action message (status bar) se zobrazí možnost “Upravit platbu”, kde lze transakci ihned stornovat/refundovat
  • Prověřování transakcí je možné provádět na čísle 495 800 116 a dále zde může obchodník zadat požadavek ohledně doúčtování, výpisů atd.

Když platba neprojde úspěšně

  • Vrátíme se do pop-upu “Dokončení platby” a buďto neúspěšný pokus opakujeme nebo zvolíme jinou metodu platby, např. hotovost
  • pokud se objeví chybová hláška "chyba 6" zkontrolujte připojení k internetu, v případě neúspěšného připojení můžete kontaktovat tel. číslo +420 277 000 277 zda nenastal výpadek ze strany ČSOB.

 

Není v dosahu V případě, že vidíte "vykřičník" u platebního terminálu (vedle POP-xx-xx-xx) není nutné terminál odpárovávat. Zkuste kliknout v dolním levém rohu na "aktualizovat vše". Odhlásit se a znovu přihlásit do aplikace Storyous POS a poté provést platbu. V případě, že tento postup nepomůže, zkuste terminál odebrat a znovu připárovat. 

Jak se terminál vypíná?

Terminál vypnete stisknutím červeného a poté zeleného tlačítka. Vypnout terminál je možné pouze v případě, kdy není připojen k adaptéru.

Co znamená symbol přeškrtlého oka na displeji terminálu?

Znamená, že terminál je neviditelný pro BT vyhledávání a nejde v tomto stavu spárovat. Pro přechod do viditelného módu je potřeba terminál znovu zapnout a nechat ve stavu, kdy je na displeji nápis POP-XXX-XXX

Jak zruším platbu kartou, když už jsme přešli k terminálu?

Stiskneme červené tlačítko na terminálů. Na tabletu se zobrazí dialog pro výběr typu platby.

3. Jak postupovat v případě reklamace

Pokud máte pronajatý platební terminál od banky je třeba se dohodnout s bankou na telefonním čísle: +420495800116. Všechny reklamace je nutné řešit přes servis banky.

Je možnost výměny na místě: BELLPRO, s. r. o., Kloknerova 2249/9, 148 00 Praha 11-Chodov

4. Nesedí mi tržba přes terminál

Prověřování transakcí je možné provádět na čísle +420 495 800 116 a dále zde můžete zadat požadavek ohledně doúčtování, výpisů atd. Dále můžete všechny transakce vidět v aplikaci POS Merchant, kde můžete provádět žádosti o zrušení transakcí nebo o částečné návraty. 

5. Neproběhne platba přes terminál, vytiskne se potvrzení

Pokud jste jedním z našich zákazníků, kteří vlastní námi nabízený platební terminál, tato funkce je přesně pro vás. Pokud chce váš zákazník platit kartou a z jakéhokoliv důvodu platba neproběhne, nyní z tiskárny vyjede potvrzující lístek o této neproběhlé platbě.

 • Uzavíráte účet kartou, zákazník zaplatí
 • Pokladní systém zobrazí chybovou hlášku, která upozorní na neproběhlou platbu
 • V tuto chvíli se vytiskne z tiskárny potvrzující účtenka o neproběhlé platbě

 Screenshot_2016-11-03-09-09-05.jpg

ucet.png

Jak zobrazit přehled tržeb z platebního terminálu a jak vstoupit do Všeho účtu u ČSOB naleznete zde.