Sledovat

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

Připravili jsme pro Vás možnost využití čtečky čárových kódů. Čtečka čárových kódů je zatím k dispozici pro prodej. Pro použití čtečky je nejprve třeba ji spárovat s tabletem přes Bluetooth.

1. Párování čtečky s tabletem

Stiskněte tlačítko na čtečce, zvukový signál oznamuje, že je čtečka zapnuta.

Naskenujte čárový kód číslo 1. Problikávající modrá kontrolka signalizuje, že je čtečka viditelná pro párování.

kód 1.

Parovac__kod_1.PNG

ctecka.jpg

 

V tabletu si otevřete Nastavení a vyberte možnost Bluetooth. Vyhledejte dostupná zařízení, klikněte na Bluetooth (název zařízení) a naskenujte čárový kód číslo 2.

kód 2. 

parovaci_kod_2.PNG

Čtečka zvukovým signálem oznamuje, že je připojena k tabletu. Pokud budete chtít připojit čtečku k jinému tabletu je nutné tuto čtečku odpárovat od původního tabletu a znovu připárovat k jinému.

2. Režim skenování čárových kodů

Čtečka v základním nastavení skenuje čárové kódy po stisknutí tlačítka. Pro nastavení režimu neustálého skenování je třeba nastavit čtečku naskenováním následujícího kóducontinuous_scanning.PNG

3. Návrat do továrního nastavení

Pro reset zařízení naskenujte následující tři kódy. Poté se obnoví tovární nastavení, čtečka zůstane spárována s tabletem. Není tedy potřeba znovu párovat s tabletem.

factory_reset.PNG

4. Vypnutí a nabíjení čtečky

Čtečku vypnete 10-ti sekundami nepřetržitého držení tlačítka. V průběhu nabíjení na čtečce bliká červený indikátor, po úplném nabití červený indikátor zhasne.

5. Režim spánku u režimu neustálého skenování

Základní doba pro vypnutí čtečky v nečinnosti je 2 minuty a 30 vteřin. Pokud budete chtít tuto dobu změnit na 10 minut naskenujte následující kódy: první pro změnu nastavení,

Sleep_time_setting.PNG

 a následující kód souží pro změnu intervalu na 10 minut.

sleep_10_minut.PNG

Stiskem tlačítka na čtečce se aktivuje snímání.

5. Připojení k počítači

Pro použití je třeba připojit čtečku k počítači přes Bluetooth. Postupujte dle výše zmíněného bodu 1. a naskenujte uvedené dva kódy.

Dále ve webové administraci Storyous zvolíte sekci Podniky - >produkty a v detailu produktu, nebo při vytváření nového produktu kliknete do kolonky EAN a načtete čárový kód zboží a dáte uložit. Takto postupujete u všech vybraných položek.

Po odhlášení a přihlášení do aplikace v tabletu se projeví změny provedené ve webové administraci. Po načtení kódu se zboží objedná, tedy připíše na otevřený účet, nebo se vytvoří účte nový.

Pozn. Pokud je čtečka v nabíječce, po 10-15 vteřinách zhasne lazer. Aktivujete jej stiskem tlačítka. Po nabití čtečka snímající 1 produkt za 1 sekundu, tedy nonstop skenování, vydrží aktivní cca 4h, v případě nižšího využité přibližně 4, 5h.