Sledovat

TIP - Odvod DPH

Plátci DPH podávájí kontrolního hlášení za kalendářní měsíc, a to podle zákona do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (pokud nemáte jiné zdaňovací období). Pro většinu plátců to tedy znamená 25. ledna. Zde je návod, jak najít výsledné DPH v systému Storyous.

Kde najdu výsledné DPH v systému Storyous?

V sekci ÚČTY části PŘEHLEDY TRŽEB najdete sumu tržeb za jednotlivé dny. Po kliknutí do vybraného dne (1) se zobrazí suma jednotlivých druhů DPH a typů plateb (2). 

Typy plateb: hotově, kartou, EET neevidováno - hotově, EET neevidováno - kartou.

Výše DPH: 21%, 15%, 0%.

Pozn. 1: Haléřové zaokrouhlení účtenky je osvobozeno od DPH a tudíž vždy spadá do sloupce s 0% DPH (3). Pokud je tato část výkazu výrazně vyšší než předpokládané zaokrouhlení, zkontrolujte, zda máte u všech položek menu správně nastavenou sazbu DPH. Stejně tak prosím zkontrolujte, že máte u všech stolů nastaveno ,,podle položky menu".

Pozn. 2: Ze všech uvedených typů plateb odvádí obchodník DPH. Na finanční správě jsou evidovány všechny typy plateb kromě EET neevidováno.

p_ehled_tr_eb.PNG

Pro účetní stáhnete přehled do PDF nebo XLS souboru (4). Zde jsou rozespány tržby dle kalendářních dní a na konci dokumentu suma DPH dle jednotlivých typů plateb.

pdf_tr_by.PNG

Kontrola s tržbami evidovanými na finanční správě

Pokud budete kontrolovat svoje tržby s evidovanými tržbami na portále daneelektronicky.cz prosím použijte manuál Kontrola fiskalizovaných účtenek.