Sledovat

VÍCE TABLETŮ S BEZDRÁTOVOU (BLUETOOTH) TISKÁRNOU

Požadavky na síťové prostředí pro Storyous POS

KRITICKY POŽADUJEME

  • Vyhrazená WiFi pro provoz Storyous zabezpečená WPA/WPA2 (zaheslovaná)
  • Oddělený adresní rozsah (IP) pro provoz Storyous
  • Síť určená pouze pro Storyous je na úplně volném kanálu WiFi
  • Router, který podporuje směrování paketů mimo svou DHCP tabulku
  • V routeru povolený port 3331
  • V případě využití více tabletů/mobilních číšníků musí být dostatečné WiFi pokrytí celého území, po kterém se bude obsluha pohybovat.

DOPORUČUJEME

  • Vyhrazený router pouze pro provoz Storyous
  • Veřejná síť pro zákazníky má vlastní router (popřípadě AP u složitějších sítí)
  • Kanál Wi-Fi nastavený tak, aby nebyl překrytý rozsahy z jiných kanálů (pokud má router nastavený kanál 1, další síť by měla být alespoň na kanálu 3, ideálně 4.)
  • Využít experta při nastavení sítě v podniku 

DOPORUČENÁ KONFIGURACE SÍTĚ

multiple_bluetooth_CZ.png