Sledovat

NASKLADNĚNÍ VÝROBOU

Ve webové administraci Storyous můžete naskladnit zboží také přes jeho výrobu, při naskladnění pomocí této funkce se Vám do vybraného skladu přičte hotový výrobek a zároveň se z daných skladů odečtou použité suroviny podle nastaveného receptu.

Pro naskladnění výrobou je potřeba vytvořit Polotovary v sekci Sklady.

Po vytvoření polotovaru a receptury uvidíte vedle tlačítka Receptura i tlačítko Vyrobit (1).

Sni_mek_obrazovky_2021-05-14_v_10_13_22.png

Když na něj kliknete, otevře se Vám další okno, kde Vám pouze stačí zadat množství (2), které vyrábíte, a sklad, do kterého chcete produkt připsat (3). Po kliknutí na tlačítko Vyrobit (4) se Vám stavy vybraných skladů upraví podle zadání.

Sni_mek_obrazovky_2020-09-21_v_15_35_34.jpg

Fungování této funkce si ukážeme na příkladu, budeme pracovat s obrázky nahoře:

V prvním máme vytvořený polotovar Chléb, na jehož výrobu potřebujeme 250 g kvásku, 30 g soli a 100 g másla (tak máme nastavenou danou recepturu).

Pokud tedy ve druhém okně zadáme k výrobě 10 ks chleba, z určeného skladu se odečte 2500 g kvásku, 300 g soli a 1000 g másla a zároveň se do vybraného skladu přičte 10 ks chleba. Pokud máte produkt vytvořený pouze v polotovarech, ale ve skladu ještě ne, při výrobě se Vám tato položka vytvoří v daném skladu automaticky včetně množství (5).

Sni_mek_obrazovky_2020-09-21_v_15_38_09.jpg

Zároveň se veškerá výroba eviduje v záložce Výroba ihned pod polotovary. (6) Více o této funkci se dozvíte v článku Výroba.

Sni_mek_obrazovky_2021-05-14_v_10_16_43.jpg