Sledovat

NASKLADNĚNÍ VÝROBOU

Nově můžete ve webové administraci Storyous provést naskladnění zboží také přes jeho výrobu, při použití této funkce se Vám do vybraného skladu přičte hotový výrobek a zároveň se z daných skladů odečtou použité suroviny.

Pro naskladnění výrobou je potřeba vytvořit Polotovary v záložce Sklady, postup naleznete zde.

Po vytvoření polotovaru a receptury uvidíte vedle tlačítka Receptura i tlačítko Vyrobit (1).

scr1.png

Když na něj kliknete, otevře se Vám další stránka, kde Vám pouze stačí zadat množství (2), které vyrábíte, a sklad, do kterého chcete produkt připsat (3), kliknout na tlačítko Vyrobit (4) a poté se Vám stavy skladů upraví.

scr2.png

Fungování této funkce si ukážeme na příkladu, budeme pracovat s obrázky nahoře:

V prvním máme vytvořený polotovar Chléb, na jehož výrobu potřebujeme 250 g kvásku, 30 g soli a 100 g másla (tak máme nastavenou tuto recepturu).

Pokud tedy ve druhém okně zadáme k výrobě 10 ks chleba, z určeného skladu se odečte 2500 g kvásku, 300 g soli a 1000 g másla a zároveň se do vybraného skladu přičte 10 ks chleba. Pokud máte produkt vytvořený pouze v polotovarech, ale ve skladu ještě ne, při výrobě se Vám tato položka vytvoří v daném skladu automaticky včetně zadaného množství (5).

scr3.png