Sledovat

Uživatelské účty

Nastavení uživatelských účtů naleznete v záložce horního menu Podniky v sekci Uživatelé. Sekce slouží k vytvoření uživatelských přístupů, pod kterými se pak budete přihlašovat do mobilního číšníka (tabletu) a do webové administrace Storyous. Vytvářet a upravovat uživatelské účty můžete jako Majitel či Provozní, další role sekci Uživatelé vůbec neuvidí.

Před prvním přihlášením již máte v administraci přednastaveného jednoho uživatele, pomocí kterého se můžete přihlásit na stránce login.storyous.com. Přihlašovací jméno a heslo naleznete v uvítacím emailu. Obojí si poté můžete změnit v sekci Uživatelé.

Každý uživatel může spravovat nastavení svého účtu v sekci Můj účet.

Vytvoření nového uživatele

Uživatele vytvoříte tak, že v sekci Uživatelé kliknete na „Přidat“ a následně vyplníte všechny potřebné údaje:

  • Jméno - slouží k identifikaci uživatele.
  • Email - slouží k zaslání emailu v případě ztráty hesla, proto musí být originální.
  • Uživatelské jméno - slouží k přihlášení se do mobilního číšníka a webové administrace, proto musí být originální.
  • Heslo - slouží k ověření přihlášení a musí obsahovat sedm znaků a minimálně jedno písmeno.
  • Role - slouží k nastavení přístupových práv (více o rolích viz níže).
  • Číšník v podniku - uživatel se bude moci přihlásit do mobilního číšníka pouze ve vybraném podniku (máte-li pouze jeden podnik, je vybrán automaticky).

Untitled_6.bmp

Untitled_4.bmp

Úprava a mazání uživatelů

Veškeré viditelné informace kromě emailu můžete upravovat pouhým kliknutím do textového pole a přepsáním nebo výběrem z rolovacího menu. Údaje můžete také editovat kliknutím na tlačítko „Upravit“. Upravovat role má pravomoc uživatel v roli majitel a provozní.

Uživatelské účty můžete jednoduše mazat kliknutím na „Smazat“. Mazat uživatele má právo pouze majitel.

Untitled_6.bmp

Uživatelské role

Uživatelským účtům můžete jednotlivě nastavit přístupová práva do systému. Přehled přístupových práv jednotlivých rolí a jejich omezení naleznete v následující tabulce:

 

* Majitel disponuje uvedenými právy ve všech podnicích, které vlastní. U ostatních rolí se práva vztahují jen k podniku, k němuž jsou přiřazeny.