Sledovat

Tvorba receptů

TIP: Pokud skladovou evidenci nevyužíváte, není třeba recepty vytvářet.

Pokud naopak se skladovou evidencí pracujete, prostřednictvím nastavení receptů propojíme Menu se Skladem, což zajistí, že se při prodeji zboží ze skladu bude automaticky odečítat a Vy tak budete mít vždy aktuální přehled o stavu skladu. Kromě toho recepty zobrazují také náklady na prodejní položku, díky čemuž můžete také získat představu o výši marže.

Před vytvářením receptur je potřeba nejdřív nastavit položky Menu (více v článku Menu) a naskladnit zboží na sklad (více v článku Naskladňování a korekce)

 

Nastavení receptu

V případě, že vlastníte více podniků, nastavení receptu u jednoho podniku znamená automatické nastavení tohoto receptu pro všechny podniky.

Máme-li připravené menu a na skladě naskladněné zboží, zvolíme záložku Podniky a v sekci Menu klikneme na „nový recept“ u konkrétní položky.

Následně se nám otevře detail receptu, do kterého vyplníme názvy a množství jednotlivých skladových položek, ze kterých se recept skládá.

Jedná-li se o jednoduchou položku menu jako je např. houska, chceme-li, aby se položka odečítala ze skladu, musíme vytvořit recept i pro tuto položku. Do receptu tedy přidáme housku a nastavíme množství 1 ks.

Pokud se název správně spáruje s danou skladovou položkou, objeví se „fajfka“(1), vypočtou se náklady na suroviny (2) (na základě nákupní jednotkové ceny s DPH) a marže (3), kterou můžeme ještě měnit úpravou prodejní ceny (4).

V případě složitějších položek menu jako jsou např. polévky nebo hlavní chody, je potřeba vyplnit suroviny a správné množství, ze kterých se recept skládá (viz část Ukázkové příklady níže).

Poznámka: recepty neumí pracovat se zápornou hodnotou množství surovin. Množství musí být vždy kladné číslo.

 

TIP: pro správný výpočet nákladů na suroviny a marže musí být suroviny nejdřív správně naskladněny - tj. ve správných jednotkách a s uvedenými cenami. Také je potřeba dát si pozor na správné zadání množství a jednotky v receptu.

 

Ukázkový příklad

Skladová položka i recept mají stejnou jednotku

V menu jsme si vytvořili položku „Steak“, na jehož přípravu budeme potřebovat kuřecí maso a rýži. V záložce Sklad > Skladové karty jsme naskladnili maso i rýži v kilogramech (1) (pro bližší informace viz Naskladňování a korekce).

Následně v záložce Podniky v levém menu otevřeme sekci Menu a najdeme si položku, u které chceme vytvořit recept – v našem případě to bude „Steak“.

V detailu receptu napíšeme název surovin, které se nám spárují se skladem a jednotka bude automaticky v kilogramech. Na přípravu spotřebujeme 300g masa a 150g rýže, a proto do pole „Počet“ u masa napíšeme 0,3 (1) nebo si změníme jednotku na gramy a napíšeme 300 (2). Stejným způsobem postupujeme u rýže.

 

Skladová položka a recept mají jinou jednotku 

Recept můžeme například vytvořit i pro takové položky jako je sklenka vína. Řekněme, že naskladníme lahev vína a jako jednotku zvolíme kus. Naskladnili jsme tedy 1 ks vína = 1 lahev. Prodávat ale chceme skleničky po 2dl. V tom případě je tedy nutné nastavit objem této jednotky (lahve) 0,750 l - klikneme na příslušnou skladovou kartu, v našem případě Rulandské šedé lahev, poté na její Detail, kde vpravo nahoře najdeme možnost Upravit, kde zaškrtneme Nastavit objem pro recept, zvolíme objem položky a dáme Uložit. 

 

Poté přejdeme do Menu, kde vytvoříme položku, kterou chceme prodávat - například Rulandské šedé 0,2 (jednotka prodávané položky bude kus). U vytvořené položky klikneme na Nový recept. Otevře se nám detail receptu, kam zapíšeme položku vybranou ze skladu a nastavíme objem, který se bude z dané položky odečítat, poté klikneme na Uložit.

 

Nyní tedy po každé, pokud objednáme sklenku vína se nám ze skladu odečte 0,2l. Recepty se dají kdykoliv upravit a jednotlivé položky u nich smazat nebo naopak přidat. 

Marže

Př. Jsou dva důvody, které způsobují zápornou marži v přehledech. Snížení stavu skladu inventurou a prodej se slevou.

Pokud při inventuře zaznamenáte nižší stav, než jaký byl před ní, sníží se marže. Vysvětlím Vám to na příkladě. Například máte na skladě kávu. V našem systému je na skladové kartě káva napsáno, že máte 2 kg. Vy dáte vytvořit novou inventuru a v ní vyplníte, že reálně máte pouze 1 kg. Náš systém to zaznamená jako ztrátu - koupili jste 2 kg, ale o jedno kilo jste přišli. Protože jste nic neprodali, nemáte žádný výnos za toto kilo, ale náklady jste měli, protože jste kávu nakoupili. Marže se Vám tedy sníží.

Druhým případem, kdy se marže snižuje, je prodej se slevou. Pokud dáte na účet slevu, snižují se Vám o tuto slevu výnosy, ale náklady opět zůstávají stejné. V přehledech poté vidíte menší marži, než jakou vidíte u receptury.

Pro správné odečítání skladových položek je nutné nastavit následující:

  • vytvořit recept včas (položky se začnou odečítat až v okamžiku nastavení a ne zpětně)
  • v receptu propojit s položkou menu správnou položku skladu
  • správně nastavit množství, které se má při prodeji ze skladu odečíst