Sledovat

Produkty

Produkty, které se budou zobrazovat v tabletu, nastavíte v záložce Podniky v sekcích Kategorie produktů a Produkty.

Máte-li více podniků, zde je potřeba zvolit, který podnik chcete spravovat. Vlastníte-li pouze jeden podnik, je vybrán automaticky.

V_st_i_ek.PNG

Položky, které vytvoříte v sekci Kategorie produktů a Produkty, se budou automaticky zobrazovat v administraci u všech podniků, které vlastníte, takže nemusíte pro každý podnik vytvářet produkty znovu.

Jednotlivé položky v produktech se ovšem dají poté upravit co do prodejní ceny a DPH pro každý podnik zvlášť. Sekce Stoly, Nastavení podniku a Uživatelé se nastavují pro každý podnik zvlášť.

Kategorie produktů

V sekci Kategorie produktů nastavujete kategorie, do kterých následně zařazujete jednotlivé prodejní položky (např. Předkrmy, Polévky, Hlavní jídla atd.). V tabletu uvidíte pouze položky mající kategorii.

Novou kategorii vytvoříte kliknutím na „Přidat“.

V_st_i_ek2.PNG

Český název (1) se zobrazuje ve webovém v rozhraní.

Zkrácený název (2) se zobrazuje v tabletu.

Barva a ikona v pokladně (3) slouží k identifikaci kategorie v tabletu.

Pokud chcete vytvářet i podkategorie, pokračujte ve čtení dál do části Položky menu.

Položky menu

V sekci Menu si nastavujete jednotlivé prodejní položky, které uvidíte v aplikaci na tabletu.

 • přidávat nové položky (1),
 • filtrovat položky podle kategorií (2),
 • vyhledávat položky podle názvu (3),
 • tvořit recepty pro účely řízení skladové evidence (4),
 • upravovat a mazat (5).

Jste-li přihlášeni v aplikaci Storyous číšník v tabletu a zároveň upravujete menu prostřednictvím webové administrace, menu v mobilním číšníkovi se neaktualizuje automaticky.

Nejdřív se musíte z aplikace v tabletu odhlásit a poté znovu přihlásit, aby se změny zobrazily.

Přidání prodejní položky

Pro přidání položky vyplňte následující údaje v horní části obrazovky a klikněte na „Přidat":

 • Český název položky - zobrazuje se obsluze
 • Cena položky - prodejní cena včetně DPH, která se zobrazuje obsluze
 • V tabletu - takovou položku uvidí obsluha v tabletu.
 • Online - tuto položku můžete ignorovat, slouží k účelům vývoje
 • Tisk do kuchyně - u položek, které chceme tisknout jako úkol. V případě, že máte v podniku více tiskáren, zvolíte si, na jaké tiskárně chcete položku tisknout.
 • Jednotka - zvolíte, jestli chcete položku prodávat na kusy, na váhu, na litry apod.
 • Kategorie - pro lepší přehlednost menu. Kategorie jste si vytvořili v sekci Kategorie produktů (postup popsán výše).

produkty_2.PNG

Úprava položky

Upravovat jednotlivé údaje o položkách v menu můžete tak, že kliknete do textového pole např. názvu, upravíte dle potřeby a následně kliknete mimo textové pole nebo stisknete klávesu ENTER. Tímto způsobem můžete postupně upravit i ostatní údaje.

TIP: položky můžete kdykoliv aktivovat/deaktivovat pomocí zaškrtávacího boxu „V tabletu” a mít tak menu vždy aktuální.

Vlastníte-li více podniků, položky menu se v administraci zobrazují pro všechny podniky stejně, díky zaškrtávacím boxů můžete ale číšníkům a zákazníkům zobrazovat jenom ty položky, které aktuálně v jednotlivých podnicích nabízíte.

Detail položky

Upravovat položky můžete i z detailu, který se otevře po kliknutí na „Upravit“.

produkty_3.PNG

Zde můžete kromě výše uvedených informací upravit i další údaje:

 • Český název položky (1)
 • Český popis položky (2) - nemusíte vyplňovat
 • Daňová sazba (3) - můžete nastavit výchozí daňovou sazbu, se kterou budete položku prodávat.
 • Obrázek (4) - nemusíte vyplňovat
 • Recept (5) - jak nastavit recepturu se dozvíte v článku Tvorba receptur.

Následně kliknete na tlačítko „Uložit“ nebo „Uložit jako novou položku“, což způsobí, že se výchozí položka nezmění, ale vytvoří se nová s údaji, které jste právě nastavili. To je výhodné zejména v případech, kdy máte vytvořený recept, který je z velké části podobný receptu u další položky, kterou chcete vytvořit.

Změna kategorie

Kategorii položky můžete změnit zaškrtnutím boxu (1) u vybrané položky v levé části a zvolením požadované kategorie v rolovacím menu, které se nachází pod seznamem položek (2).

Položku můžete také jednotlivě přetáhnout kurzorem z jedné kategorie do druhé.

TIP: pro práci s webovou administrací je někdy praktičtější počítač nebo notebook. Například uchopení a přetažení položek menu není možné z tabletu nebo telefonu. 

Změna pořadí

Pořadí můžete měnit chycením a přetažením položky kurzorem na požadované místo.

Mazání položek

Položky můžete jednoduše mazat kliknutím na „Smazat“ (1).

produkty.PNGTIP: pokud nechcete, aby se vám položka zobrazovala v tabletu, stačí, když odškrtnete pole „V tabletu“ a (2) a v případě, že ji budete někdy v budoucnu ještě potřebovat, nemusíte ji vytvářet znovu.

 

Podkategorie

Vytvoření podkategorie

Podobným způsobem můžete vytvářet i podkategorie - chytnete prodejní položku a následně ji přetáhnete na jinou položku, která má být také v podkategorii. V momentě, kdy spodní položka zčervená (1), pustíte horní položku a vznikne podkategorie produktů, která obsahuje tyto dvě položky. Podkategorii můžete následně pojmenovat (2) a přetažením do ní přidávat další položky.

Položky z podkategorie odstraníte tak, že na ni kliknete myší a přetáhnete mimo danou podkategorii.

 

Smazání podkategorie

Podkategorii lze zrušit vytažením všech položek mimo oblast podkategorie.

Filtrování a vyhledávání položek

Pro zvýšení přehlednosti se jednotlivé prodejní položky zobrazují vždy podle kategorií. V rolovacím menu si zaškrtněte jen ty kategorie položek, které chcete zobrazit, nebo zaškrtněte možnost „Vše“.

produkty_4.PNG

 

K vyhledávání položek použijte kolonku s lupou. Můžete zadat celý nebo jen částečný název položky, stisknout klávesu ENTER a zobrazí se seznam položek, které se s ním shodují, uspořádaný podle kategorií.

Tisk objednávek do kuchyně

Pokud chcete o některých objednávkách ihned informovat personál kuchyně, je nutné si objednat druhou tiskárnu. Následně se v záložce Podniky v sekci Produkty zobrazí u každé položky volba „Tisknout do kuchyně“ (1) a volba tiskárny, na kterou chcete posílat objednávky.

Po výběru tiskárny se na ni budou tisknout lístečky (bony) s objednávkami.