Sledovat

Stoly a sekce stolů

Stoly nastavíte v záložce horního menu Podniky v sekci Stoly. Tato sekce slouží k vytvoření a administraci stolů, které se následně zobrazují v tabletu a přiřazují se k nim jednotlivé objednávky.

Vytvoření nového stolu

Stůl vytvoříte tak, že v horní části obrazovky (1) zadáte:

  • Kód stolu - může být maximálně čtyřmístný. (zobrazuje se v tabletu)
  • Delší název stolu - není povinný, ale slouží pro jeho lepší identifikaci.(zobrazuje se v tabletu)
  • Výchozí DPH - všechny položky objednané na stole budou účtovány s touto výchozí DPH.
  • Sekce - slouží pro rozdělení stolů například do místností, viz popis níže.

Nakonec kliknete na tlačítko „Přidat“.

TIP: v případě, že prodáváte část položek bez obsluhy (typicky se jedná o prodej s sebou), můžete na jednom ze stolů nastavit sníženou sazbu DPH a všechny položky účtované na tomto stole budou automaticky prodávány se sníženou sazbou. Pokud DPH nenastavíte, bude počítáno automaticky 21 % (2).

Úprava stolů

Stoly můžete upravovat tak, že kliknete na pole, které chcete upravit a zobrazí se vám příslušné textové okno pro změnu pole.

Změna pořadí stolů

Pořadí můžete měnit delším podržením řádku a jeho přetažením na požadované místo.

TIP: pro práci s webovou administrací je praktičtější počítač nebo notebook. Například uchopení a přetažení stolu není možné z tabletu nebo telefonu.

Stoly můžete seřadit vzestupně/sestupně kliknutím na „Kód stolu“ (1), čímž se zároveň zablokuje možnost manuálního řazení stolů. Abyste mohli stoly opět upravit manuálně, musíte kliknout na mřížku v levém horním rohu (2).

 

Mazání stolů

Stoly můžete jednoduše mazat kliknutím na „Smazat“.

Sekce stolů

Sekce stolů usnadňují orientaci obsluhy v podniku. Pod jednou sekcí si lze představit např. jednu místnost, salónek nebo zahrádku. Sekce stolů nastavíte v záložce horního menu Podniky v sekci Sekce stolů.

Pozn.: Používání sekcí není povinné.

Vytvoření sekce

Nejprve zvolte název sekce (1), poté jeji barvu (2). Pokud spravujete více než jeden podnik, vyberte, do kterého chcete sekci přidat a následně klikněte na tlačítko „přidat“.

Úprava sekce

Změnit název nebo barvu sekce je možné kliknutím na „Upravit“ u zvolené sekce.

Smazání sekce

Smazat sekci je možné kliknutím na „Smazat“ u zvolené sekce.

Zařazení nového stolu do sekce

Při vytváření nového stolu zvolte sekci výběrem ze seznamu (1). Pokud nechcete nově přidávaný stůl vkládat do sekce, ponechte výchozí volbu (-). Stoly, které nejsou zařazeny do žádné sekce, se budou zobrazovat nad sekcemi.

Zařazení existujících stolů do sekce

Nejdříve vyberte stoly, které chcete přesunout do nějaké sekce (1). Následně vyberte, do jaké sekce se mají stoly přesunout (2) a klikněte na tlačítko „Nastavit sekci“.