Sledovat

Přehledy a statistiky

Seznam veškerých statistických přehledů o vašich tržbách a zisku dle různých kritérií naleznete v horní záložce Přehledy. Také zde můžete zkontrolovat bilanci skladu za konkrétní období nebo aktuálně otevřené účty v podniku. 

Máte-li více podniků, vždy si nejdřív zvolte, pro který podnik chcete data zobrazit. Vlastníte-li pouze jeden podnik, je vybrán automaticky. 

Pro začátek je užitečné znát základní ovládací prvky, které budete používat při práci v celé sekci Přehledy. Více se o nich dočtete v článku Základní ovládací prvky, grafy a exporty

V následujícím článku si podrobněji popíšeme, jaké informace je možné získat z jednotlivých typů přehledů. 

Přehled tržeb

Základní přehled tržeb naleznete v sekci Tržby.

Nejdřív si zvolíte období a časový segment, pro který chcete data zobrazit (1). Více informací o nastavení období a časového segmentu naleznete v článku Základní ovládací prvky, grafy a exporty.

Dále zde vidíte celkovou sumu tržeb za zvolené období, průměrnou útratu a počet obsloužených osob (2).

V tabulce se zobrazují tržby podle jednotlivých druhů platby (3).

Informace o přehledech tržeb a účtenek jako podkladu pro účetnictví naleznete v článku Přehled účtenek a tržeb.

TIP: pokud vás například zajímá, v kterou denní hodinu máte nejvyšší tržby, nastavte časový segment na „Denní doba“ a na grafu se vám zobrazí, jak jsou tržby za zvolené časové období rozložené do 24 hodin. Po stisknutí tlačítka „export grafu se vám tyto údaje uloží do tabulky ve formátu XLS.

Aktuální přehled

V sekci Aktuální přehled naleznete aktuálně otevřené účty v podniku a můžete tak vidět, jaká je například obsazenost podniku a jak dlouho hosté ve Vašem podniku sedí.

Na zobrazeném grafu (1) vidíte otevřené i celkové tržby za aktuální den. Pokud je účet otevřený déle než 24h, zobrazí se v grafu pouze tržby provedené aktuální den.

Pod grafem pak vidíte souhrn dnešních tržeb, otevřených tržeb a aktuální obsazenost podniku v procentech dle otevřených účtů na jednotlivých stolech (2).

V tabulce níže pak vidíte stůl na kterém je účet otevřen, částku, která je aktuálně na účtě a dobu otevření účtu (3).

Po rozkliknutí detailu na konci každého řádku se Vám otevře nová stránka, kde můžete vidět celý průběh účtu. Můžete tak ověřit, kdo u stolu obsluhuje, kdy byl účet založen a chronologicky řazené objednané položky.

 

Přehled zisku

V sekci Zisk vidíte vývoj hrubého zisku za zvolené období, tedy rozdíl tržeb a nákladů na suroviny podle skladového hospodářství (1). Zároveň si zde můžete vykreslit marži, kterou máte celkově v podniku (2).

Více informací o skladovém hospodářství naleznete v článku Naskladňování a korekce. O maržích a recepturách se dočtete v článku Tvorba receptur.

Přehled personálu 

V přehledu Personál se můžete podívat, jak vám vydělávají jednotliví číšníci. 

Grafické porovnání tržeb číšníků získáte pomocí zaškrtávacích boxů (1).

Zároveň se můžete podívat, kolik obslouží zákazníků a jakou u nich zákazníci udělají průměrnou útratu (2).

Další zajímavý údaj je počet storen, což je číslo, které udává veškeré smazané položky z účtu (3). Více o stornu objednávek se dozvíte v článku Objednávání a storna.

Detailnější informace o jednotlivých stornech následně získáte z Kontrola storna a slev v záložce Účty.

 

 

Přehled personálu a kuchyně

V přehledu Personál a kuchyně můžete opět vidět aktivitu jednotlivých číšníku a zároveň zjistit, za jakou částku byly objednávky bez tisku (1) a za jakou objednávky do kuchyně či na bar (2).

Přehled produktů

V přehledu Produkty se můžete podívat na počet prodejů podle jednotlivých produktů. Grafické porovnání jednotlivých produktů získáte pomocí zaškrtávacích boxů (1) - ty se pak zobrazí v grafu. Počet prodaných položek v daném období vidíte v tabulce pod grafem (2), stejně jako hrubé příjmy z prodeje těchto produktů a také marži a náklady na dané prodeje za zvolené období (3).

TIP: produkty si můžete seřadit sestupně dle kteréhokoli z těchto kritérií. Stačí, když kliknete na požadovaný sloupec. Zjistíte tak například to, který z produktů se nejlépe prodává, nebo z kterého plynou nejvyšší příjmy.

Poznámka: součástí nákladů jsou také ztráty z inventur, které se rovnoměrně rozpočítají do všech zbylých položek na skladové kartě. Máte tak přehled o reálných nákladech a ne pouze o těch, které se promítly do tržeb. To ve výsledku může snížit původní marži. Marži rovněž snižují prodeje se slevou. Proto se může někdy marže v přehledech lišit té, kterou máte nastavenou v receptu. 

Více informací ke skladovému hospodářství, marži a inventurám naleznete v následujících článcích:

Přehled kategorií produktů

Přehled Kategorie produktů obsahuje obdobné informace jako předchozí přehled produktů, tj. počet prodejů, příjmy z prodeje těchto kategorií, marži a náklady na dané prodeje. Hodnoty u kategorií jsou součtem za všechny položky menu, které jsou obsaženy v dané kategorii.

Přehled stolů

V přehledu Stoly v podniku se můžete podívat, které stoly jsou pro vaše zákazníky nejatraktivnější, a to z hlediska tržeb z daného stolu, průměrné útraty na stole a počtu obsloužených osob.

 

Přehled skladů

Podrobný návod k nastavení skladové evidence naleznete v manuálu SKLADY.

Prostřednictvím přehledu Sklad si můžete vygenerovat stav skladu k jakémukoli datu, zjistit bilanci naskladnění, inventur, korekcí a další užitečné údaje.

Nejdřív zvolte časový segment, za který chcete statistiku zobrazit a skladovou kategorii/kategorie. Poté klikněte na tlačítko „Generovat statistiku“.

Výstupem je přehledná tabulka s hodnotami jednotlivých skladových karet:

  • Hodnota skladu - peněžní vyjádření stavu skladu k poslednímu dni zvoleného období (bez DPH).
  • Recepty - peněžní vyjádření prodaných položek podle ceny surovin za zvolené období.
  • Naskladnění - peněžní vyjádření naskladněného zboží za zvolené období.
  • Bilance inventur - peněžní vyjádření ztrát zjištěných při inventuře za zvolené období.
  • Korekce - peněžní vyjádření korekcí u položky za zvolené období (jako korekce se počítá v tomto případě i zadání počátečního stavu při vytvoření skladové karty).

Aktuální stav skladu v jednotkovém vyjádření a historii všech naskladnění a inventur naleznete v záložce horního menu Sklad. Pro více informací viz manuál SKLADY.