Sledovat

Základní ovládací prvky, grafy a exporty

Seznam veškerých statistických přehledů naleznete v záložce Přehledy.

V následujícím článku shrneme základní ovládací prvky, které jsou stejné pro všechny typy přehledů v této sekci.

Detailnější informace o jednotlivých typech přehledů a statistik naleznete v článku Přehledy a statistiky.

Výběr období

Tímto prvkem zvolíte časové období, za jaké chcete zobrazit data. 

Období vždy zvolíte dvěma kliknutími do kalendáře, kdy první kliknutí označí „datum od“ a druhé kliknutí zvolí „datum do“. Zvolené období se zároveň označí červeně.

Pokud chcete zobrazit data za jeden den, postup je stejný - první kliknutí označí „datum od“ a druhé kliknutí na stejný datum označí „datum do“ (nefunguje to jako dvojklik).

Výběr časového segmentu

Zde si můžete zvolit, jak velké období bude představovat jeden bod na grafu.

Pokud tedy máte zvolené období např. od 1.11. do 23.11. a zároveň zobrazení po dnech, pak se na grafu zobrazí 24 bodů. Pokud byste překlikli na zobrazení po hodinách, pak se zobrazí 576 bodů - pro každou hodinu jeden bod.

Trochu specifičtější je časový segment s názvem „Denní doba“. Ten vám zobrazí např. tržby od 1.11. do 23.11. podle toho, jak jsou rozložené do 24 hodin.

Grafy

Na grafu vidíte vizualizaci vybraných dat. V tomto případě tedy vidíte tržby od 28.6. do 28.7. po jednotlivých dnech.

Když najedete myší na jeden z bodů grafu, zobrazí se konkrétní hodnota, která mu odpovídá.

V grafu si zároveň můžete zobrazovat pouze vybrané záznamy a porovnávat tak např. prodeje dvou a více produktů nebo si zobrazit pouze tržbu, která je hotově. Více informací naleznete v článku Přehledy a statistiky.

Souhrny

Hned pod grafem vidíte souhrnná čísla (1), která udávají součet hodnot za dané období.

Zároveň když zvolíte např. jednotlivé položky pomocí zaškrtávacích boxů (2), tak se v tomto řádku zaškrtnuté položky sčítají.

Export přehledů

Na export dat použijte tlačítka export tabulky“ a „export grafu“. Při exportu grafu se exportují do souboru hodnoty jako čísla a je tedy možné s nimi dále pracovat. Data, která chcete exportovat je potřeba vybrat v řádku a sloupci tabulky.

Export tabulky a Export grafu ukládají data do XLS.