Sledovat

Inventury

Máte-li u položek menu nastavené recepty, pokladní systém automaticky při prodeji odečítá ze skladu prodané zboží. Více o nastavení receptur se dozvíte v článku Tvorba receptur. Pro kontrolu skladových zásob můžete provádět inventury, které naleznete v záložce Sklad, v sekci Inventury.

Nová inventura

Novou inventuru založíte v sekci Inventury stisknutím tlačítka „Nová inventura“.

Při zadávání nové inventury je potřeba vybrat, v jakém skladu inventuru provádíte (máte-li jen jeden podnik, sklad je vybrán automaticky), které kategorie skladových karet do ní chcete zahrnout, a k jakému datu. 

Inventuru lze provádět i ke zpětnému datu, systém si poté přepočítá aktuální stav na skladě. Datum lze změnit u políčka Datum a čas.

Poté už pouze do seznamu zapisujete reálné množství položek. Nevyplníte-li množství u některé z položek, položka se v inventuře nezobrazí. Na závěr klikněte na „vytvořit“.

 

Detail a úprava inventury

Po vytvoření inventury se vám zobrazí její detail. Zde naleznete souhrnné informace o inventuře (1) a seznam jednotlivých položek. Můžete zde inventuru taky upravovat a případně smazat (2).

Upravovat je možné jenom položky, které byly do inventury zahrnuty. Další položky zpětně do inventury doplnit nelze.

Kliknutím na název jednotlivých položek (3) si u každé můžete zobrazit detail skladové karty. Více informací o skladových kartách naleznete v článku Naskladňování a korekce.

 

V sekci Inventury pak najdete historii všech vytvořených inventur. Inventury můžete také filtrovat dle období (1).

 

TIP: Pokud potřebujete zobrazit stav skladu k určitému datu a další souhrnné informace, tuto funkci naleznete v záložce horního menu Přehledy v sekci Sklad. Více informací k přehledu skladu naleznete v článku Přehledy a statistiky.