Sledovat

Nastavení vzhledu účtenky

Nastavení vzhledu účtenky

Vzhled účtenky nastavíte v záložce Podniky v sekci Nastavení podniku.

Můžete si zde nastavit:

  • Obrázek - bude se zobrazovat v hlavičce účtenky. Rozměry obrázku musí odpovídat velikosti 580X260 px.
  • Nadpis účtenky - bude se zobrazovat v hlavičce účtenky. Pozor: vložíte-li do hlavičky obrázek, zobrazení nadpisu se automaticky zruší z důvodu ušetření místa na účtence.
  • Zprávu pro uživatele - zobrazuje se na spodní části účtenky, např: „Děkujeme a těšíme se na Vaši příští návštěvu!”.
  • Ukončení dne pro přehledy - netýká se účtenky. Jedná se o možnost nastavit si ukončení dne dle skutečné otvírací doby. Výchozí nastavení ukončení dne je 0:00. Více o této funkci naleznete v článku Nastavení ukončení dne.

Pozn.: maximální velikost vkládaného obrázku je 2 MB. Podporovány jsou formáty JPG, PNG a GIF. Na účtence se nejlépe zobrazují kontrastní černobílé obrázky.

Po vytištění může účtenka vypadat například následovně. DPH se zobrazuje, pokud je obchodník plátcem DPH a je tedy zaškrtnuté příslušné pole v sekci nastavení.

 

Kontrolu firemních údajů, které se budou tisknout na účtenku, proveďte v záložce horního menu Můj ůčet > Údaje o firmě. Tyto údaje jsou automaticky předvyplněny, můžete si je ale dle potřeby upravit.