Sledovat

Objednávání a storna

V mobilním číšníkovi se budete v procesu prodeje potkávat se třemi obrazovkami: po přihlášení do aplikace vidíte hlavní obrazovku nebo přehled stolů a účtů (1), vytvořením účtu nebo otevřením existujícího se dostávate do objednávkového módu (2) a nakonec účet uzavíráte v platebním módu (3).

V následujícím článku se budeme věnovat prvním dvěma částem, tedy práci s účty a objednávání. Platba a uzavírání účtů bude obsahem článku Platba a slevy.

Všechno, co v tabletu vidíte - stoly, kategorie menu a jednotlivé položky menu, jste si nejdřív vytvořili ve webové administraci v záložce Podniky - tato sekce je podrobněji popsaná v článcích Menu a Stoly.

Práce s účty

S účty můžete provádět následující operace:

  • vytvoření nového účtu - nový účet vytvoříte tak, že kliknete na jeden ze stolů nebo na tlačítko Nový účet, čímž se automaticky dostáváte do objednávkového módu.

  • přejmenování účtu - kliknutím na hlavičku účtu se vám zobrazí okno s výběrem tří operací s účtem. Zvolte „Změnit název účtu“, zadejte nový název a potvrďte.

TIP: stoly s vlastním názvem můžou plnit funkci dlouhodobých účtů - více informací naleznete v sekci Tipy a triky.

  • přesunutí účtu pod jiný stůl - postupujte stejně jako v předchozím případě, v druhém kroku zvolte „Změnit stůl“ a zvolte požadovaný stůl.
  • smazání účtu - postupujte stejně jako v předchozím případě a v druhém kroku zvolte „Smazat účet“.

Sekce stolů

Sekce stolů usnadňují orientaci obsluhy v podniku. Pod jednou sekcí si lze představit např. jednu místnost, salónek nebo zahrádku. Jak přiřadit stůl do sekce se dozvíte v článku Stoly.

Kliknutím na tlačítko (1) zobrazíte přehled dostupných sekcí. Kliknutím na sekci/sekce vybíráte ty, které se zobrazí. Opětovným kliknutím na tyto sekce rušíte jejich zobrazení.

Objednávání

Jakmile máte vytvořený účet, můžete na něj přidávat položky, které jste si přednastavili v administraci - postup je popsán v článku Menu.

Položku na účet přidáte tak, že vyberete kategorii, případně podkategorii, ve které se nachází, a následně kliknete na konkrétní položku (1), která se poté zobrazí na pravé straně pod hlavičkou účtu (2).

V případě, že se položka prodává v jiné jednotce než na kusy, po kliknutí na položku se zobrazí kalkulačka, na které můžete zadat množství (např. počet gramů nebo litrů).

Při objednávání je možné delším podržením prstu na položce změnit výchozí DPH, přidat poznámku nebo změnit množství. Množství měníme buď kliknutím na +/-, nebo kliknutím na číslo uprostřed a zadáním množství na kalkulačce. Také můžete vložit případnou poznámku (např. ke steaku - medium rare apod.). Poznámku i DPH lze upravovat pouze před potvrzením objednávky.

Pro dokončení objednávání je potřeba objednávku potvrdit. Dokud není objednávka potvrzená, můžete jednotlivé položky u účtu odstraňovat tak, že na ně kliknete v pravé části. Objednávku potvrdíte kliknutím na (1) „OK“ v levém dolním rohu nebo přetáhnutím sloupce s menu zprava doleva. Mazání již potvrzených položek je popsáno níže v článku.

Objednávané položky lze oddělit použitím (2) Oddělit - například pro oddělení předkrmů a hlavních chodů. Položky můžete také před objednáním přemisťovat pomocí (3) Posuvníku.

Po potvrzení objednávky OK se vytiskne bon (pokud to tak máte nastaveno). V náhledu bonu můžete vidět Oddělovač (1) Poznámku (2). Poznámku vložíte dlouhým klikem na objednávanou položku. U již objednaných položek lze měnit dlouhým klikem pouze jejich množství.

Položky na účtu se řadí do 3 sekcí:

  • Nové (1) - položky nově přidané v objednávkovém módu
  • Přijaté (2) - objednávky, které již byly potvrzeny
  • Zaplaceno (3) - položky, které již byly zaplaceny

Přiobjednávat položky na existující účet můžete kliknutím na požadovaný účet a poté výběrem položky z menu dle postupu výše.

Rychlá objednávka

Objednávku lze také uskutečnit kliknutím na tlačítko „Nový účet“, čímž bude založen tzv. rychlý účet. Rychlé účty slouží především k rychlému odbavení zákazníka při prodeji zboží s sebou.

Následně zvolte položky, které chcete rychle objednat a klikněte na tlačítko „Zaplatit vše“, které objednávku rychle dokončí a vystaví pro účet jednu účtenku, nebo na tlačítko „Zaplatit zvlášť“, pokud chcete účet rozpočítat mezi více hostů. Pokud se hosté před uzavřením objednávky rozhodnou zůstat, na dolní liště je možné vybrat stůl tlačítkem ,,usadit ke stolu". Pokud jste již účet uzavřeli, je možné přesunout položky na stůl dle návodu níže.

Storno položek a účtů

Pokud je objednávka potvrzená, můžete položky jednotlivě i hromadně smazat tak, že na objednané položce podržíte prst a kliknutím na +/- snížíte množství, nebo kliknete na číslo uprostřed a zadáte požadované množství na kalkulačce.

Chcete-li smazat celý účet, klikněte na (1) hlavičku účtu a zvolte (2)„Smazat účet“. Upozornění: žádné další potvrzení nebude následovat, účet se rovnou smaže.

Provádět storno může uživatel s jakoukoliv rolí, tedy i číšník. Všechny položky a účty, které se smazaly po potvrzení objednávky, se proto evidují v sekci Kontrola storna a slev v záložce Podniky v administraci - více v článku Kontrola storna a slev.

Přesun položek

Chcete-li jednu nebo více položek z nějaké účtu přesunout na jiný účet, rozklikněte si účet, na kterém je položka aktuálně a zde klikněte na tlačítko s názvem účtu (1) (hlavičku účtu). Zobrazí se „Nastavení účtu“, kde zvolíte (2) „Přesunout položky“.

 

V levém sloupci vidíte červené šipky s číslem, které udává, kolik položek je na účet objednáno. Po kliknutí na červenou šipku se položka přesune vpravo. Pravý sloupec udává, kolik kusů od dané položky bude přesunuto.

Tip: přesun položek lze využít pro sloučení dvou účtů.

 

Vydáno nezaplaceno

Chcete-li položku menu odečíst  ze skladu, k tomu slouží vydáno nezaplaceno. Tato možnost se otevře při poklepnutí na tlačítko v tomto případě Účet: Tab1.

 

Zobrazí se menu v kterém zvolíte „Vydáno – nezaplaceno

Poslední krok je potvrzení této operace stisknutím možnosti Ano.

Tip: Nejvhodnější pro personálni konzumaci položek menu. Vše pak naleznete v kontrole storna a slev ve webové administraci.