Sledovat

Pohyby hotovosti z tabletu

Možnost zadávání počátečního stavu, pohybů hotovosti a uzávěrek naleznete nejen ve webové administraci, ale také samozřejmě v tabletu po kliknutí na menu v levém horním rohu v sekci Pohyby hotovosti. Tato sekce slouží k evidenci hotovosti v jednotlivých pokladnách. 

S pohyby hotovosti může pracovat jen uživatel, který má přiřazenou roli vrchního, provozního nebo majitele. Více informací o rolích naleznete v článku Vytváření a úprava uživatelských účtů.

 

Zadávaní počátečního stavu

V sekci „Pohyb hotovosti“ klikněte na „Zadat počáteční stav“ a vyplňte částku, se kterou začínáte ráno v pokladně. Vložit můžete případně i poznámku. „Aktuální stav pokladny“ představuje částku, se kterou byla ukončena poslední uzávěrka.

 

Pokud tlačítko „Zadat počáteční stav“ v sekci „Pohyby hotovosti“ nevidíte, znamená to, že po zadání uzávěrky již byly prodány nějaké položky bez zadání počátečního stavu. V tom případě se částka z poslední uzávěrky stává automaticky částkou počátečního stavu a zobrazí se při zadání další uzávěrky.

TIP: Počáteční stav můžete zpětně upravit ve webové administraci s tím, že i ostatní částky se poté přepočítají - více informací k pohybům hotovosti z webové administrace.

 

Zadávaní pohybu hotovosti

Po zadání počátečního stavu se automaticky do pohybů hotovosti začne načítat tržba. Pokud budete z pokladny provádět výběr nebo naopak zadávat vklad, můžete kdykoliv tento pohyb přidat manuálně. Vrátíme se opět do Pohybu hotovosti a klikneme na tlačítko „Přidat pohyb“.

Zvolte, zda se jedná o vklad nebo výběr, zadejte částku a případně přidejte poznámku, že jste peníze utratili např. za mléko. 

 

Kontrola stavu hotovosti a Uzávěrka

Pro kontrolu stavu hotovosti na pokladně klikněte na „Provést uzávěrku“. Následně se zobrazí následující údaje:

  • celkové tržby v hotovosti od poslední uzávěrky (na zvolené pokladně)
  • aktuální stav pokladny (kolik má být reálně v pokladně, tj. tržby v hotovosti +/- počáteční stav a manuální vklady/výběry)
  • proběhlé slevy od poslední uzávěrky (suma uplatněných slev)
  • spropitné proběhlé přes platební terminál (používáte-li platební terminál)

 

Máte-li více tabletů, které představují samostatné pokladny, je potřeba rozlišovat mezi celkovými tržbami v pokladně a celkovými tržbami v podniku (tržby za všechny pokladny dohromady).

 

 

TIP: Všechny úkony týkající se pohybů hotovosti můžete provádět i z webové administrace - více informací k pohybům hotovosti z webové administrace.