Sledovat

Platba a slevy

Po zadání a potvrzení objednávek, které je popsané v článku Objednávání a storna, se do platebního módu dostanete několika způsoby:

  • Tlačítko „Zaplatit zvlášť“ - přesune vás do platebního módu, kde můžete ještě rozdělit účet na více účtenek.
  • Tlačítko „Zaplatit vše“ - přesune všechny položky na účtu rovnou k platbě.
  • Přetažení obrazovky prstem zprava doleva - funguje stejně jako tlačítko „Zaplatit zvlášť“.

Platba

Zvolíte-li možnost „Platit“ nebo přetažení obrazovky zprava doleva, můžete jednotlivé položky v levé části přesouvat k platbě kliknutím na ně a dělit tak účet na více účtenek. V pravém dolním rohu se zobrazí suma, kterou má host zaplatit (1). Kliknutím na položky v pravé části je z platby odeberete.

Pokud zvolíte možnost „Zaplatit vše“, všechny položky na účtu se přesunou rovnou k platbě.

Pro platbu klikněte na "Zaplatit vše". Otevře se nové okno, kde máte možnost kromě dokončení platby zadat následující:

  1. slevu,
  2. počet hostů,
  3. zrušit nebo povolit tisk účtenky,
  4. otevřít kalkulačku pro výpočet částky na vrácení (delším podržením na tlačítku hotově)

TIP: chcete-li zadat slevu jen na jednu nebo několik vybraných položek, rozdělte si účet přesunutím vybraných položek na pravou stranu, zadejte slevu a dokončete platbu. Poté naúčtujte zbylé položky.

Všechny slevy na uzavřených účtech jsou evidovány v záložce Účty > Kontrola storna a slev - více informací naleznete v článku Kontrola storen a slev.

Platbu dokončíme kliknutím na "Hotově" nebo "Kartou"

Před tím, než zvolíte způsob platby a částku potvrdíte, je ještě možné se do účtu vrátit kliknutím na křížek (1). V tuto chvíli je ještě možné přiobjednat / vymazat položky, nebo smazat celý účet. 

Uzavřené účty se všemi podrobnostmi jsou evidovány v administraci v záložce Účty > Účtenky - více informací naleznete v článku Přehled účtenek a tržeb.

Všechny smazané položky a účty jsou evidovány v záložce Účty > Kontrola storna a slev- více informací naleznete v článku Kontrola storna a slev.

 

Přehled účtenek

Všechny účtenky najdete v menu v levém horním rohu v sekci „Přehled účtenek”. Kliknutím na nějakou z účtenek zobrazíte veškeré dostupné informace.

Zpětná změna účtenky

Přehled účtenek umožňuje zpětně změnit platební metodu nebo počet osob, které seděli u stolu. Změna se provádí kliknutím na požadovanou účtenku (1) a kliknutím na hodnotu, kterou chcete změnit (2 a 3).

Opětovný tisk účtenky

Kliknutím na tlačítko „Znovu vytisknout” (1) se účtenka znovu vytiskne. Tato akce bude zaznamenána ve webové administraci v sekci Kontrola storen a slev jako opětovný tisk.

Zpětné stornování účtenky

Vzniklou účtenku je možné zpětně stornovat (refundovat) kliknutím na tlačítko „Stornovat účtenku”. Ve webové administraci je možné nastavit „Důvody zrušení účtenky”, z nichž při stornování účtenky jeden důvod vyberete.

Tip: vytváření důvodů ve webové administraci není povinné.