Sledovat

Platební terminál

Spárování platebního terminálu s aplikací Storyous číšník

 • Než začnete platební terminál používat, je potřeba jej spárovat s vaší pokladnou. Návod jak na to naleznete zde

 

 

Akce na platebním terminálu v přehledu “Zařízení”

 • Denní uzávěrka tržeb - tuto uzávěrku provádíte klasicky v aplikaci Storyous POS v tabletu v sekci Pohyb hotovosti.
 • Uzávěrka terminálu - provede se uzávěrka od poslední uzávěrky. Z tiskárny vyjede lísteček s částkami/sumou úhrad za jednotlivé typy platebních karet. Po uzávěrce nelze provést refund/storno poslední transakce.
 • Aktualizace - provede aktualizaci údajů obchodníka na terminálu nebo upgrade SW terminálu. 
 • Odebrat  - odpáruje se platební terminál z aplikace, ale zůstává jako zařízení spárován s tabletem. Pokud by se již odebraný terminál znovu pároval s aplikací, nebude nutno zadávat systémový PIN. 

 

Dokončení platby

 • Vybereme platbu “Kartou” (pokud je aplikace spárována s terminálem, zobrazí se pop-up pro “Dokončení platby kartou”. Pokud není, zůstáva stejné chování jako nyní)
 • Pokud je spárován, zobrazí se nám tedy pop-up, kde můžeme potvrdit Platbu (s danou částkou) nebo zadat “Novou částku” (kdy “Nová částka” je původní “Platba” + “Spropitné” - do webové administrace se zapisuje původní “Platba” a “Spropitné”)
 • Pokud by zadal uživatel nižší částku než je “Platba” (zobrazí se chybová zpráva v potvrzovacím tlačítku ve spodní části pop-upu)
 • Nakonec uživatel klikne na “Potvrdit platbu” a vyvolá se akce na terminálu. Uživatel je o tom informován v potvrzovacím tlačítku ve spodní části pop-upu informační zprávou “Dokončete na terminálu”

Následně se může stát:

  • Platba do 500,- Kč - bez PINu v případě contactless
  • Platba nad 500,- Kč - zadání PINu (i contactless)
  • Platba nad 30.000,- Kč - podnět k oveření identity držitele platební karty v pop-upu a po kontrole dokladu a potvrzení identity dojde k tisku účtenky a lístečku z terminálu, kde je na lísteček pro obchodníka nutno vypsát person. údaje z dokladu totožnosti držitele platební karty
  • Platba magnetickým proužkem - nejprve platba a následně vyjede lísteček k ověření podpisu. Nechat podepsat a ověřit podpis na lísteček z terminálu pro obchodníka, po potvrzení v pop-upu vyjede účtenka a lísteček pro zákazníka
  • Platba nad 30.000,- Kč a magnetický proužek - podnět k oveření identity držitele platební karty v pop-upu. Po kontrole dokladu a potvrzení identity dojde k platbě magenitckým proužkem. Vyjede lísteček z platebního terminálu pro ověření podpisu a také pro zapsání person. údajů z dokladu totožnosti držitele platební karty. Po potvrzení v pop-upu dojde k vytištění účtenky a listečku z terminálu pro zákazníka

Dále je nutné se držet chybových hlášek aplikace

  • Kradená karta - zobrazí se informace v pop-upu, že je nutné zadržet a zlikvidovat platební kartu a také i také tam bude uvedene i kontakt na naši zákaznickou linku,kdyby náhodou

Když platba projde úspěšně

  • Dokončí se platba tak, jako u jiných typů plateb. V horní action message (status bar) se zobrazí možnost “Upravit platbu”, kde lze transakci ihned stornovat/refundovat
  • zjistíte-li nesrovnalosti v transakcích obraťte se na servisní organizaci Ingenico tel. číslo +420 495 800 116 e

Když platba neprojde úspěšně

  • Vrátíme se do pop-upu “Dokončení platby” a buďto neúspěšný pokus opakujeme nebo zvolíme jinou metodu platby, např. hotovost
  • pokud se objeví chybová hláška "chyba 6" zkontrolujte připojení k internetu, v případě neúspěšného připojení můžete kontaktovat tel. číslo +420 277 000 277 zda nenastal výpadek ze strany ČSOB.

Uzamčení - případě, že se Vám uzamkne platební terminál - stiskněte F4 a zadejte jako heslo 11111111 (8x1).

Není v dosahu V případě, že vidíte "vykřičník" u platebního terminálu (vedle POP-xx-xx-xx) není nutné terminál odpárovávat. Zkuste kliknout v dolním levém rohu na "aktualizovat vše". Odhlásit se a znovu přihlásit do aplikace Storyous POS a poté provést platbu. V případě, že tento postup nepomůže, zkuste terminál odebrat a znovu připárovat. 

Opětovné párování - při opětovném párování odpojte zařízení z nabíječky. Terminál je nutné uvést do POP-UP stavu a to tak, že podržíte žluté tlačítko společně s tlačítkem "mínus" po dobu cca 3 vteřin. Pokud by se již odebraný terminál pároval s aplikací, nebude nutno zadávat systémový PIN. Stačí tedy jen kliknout na zelené tlačítko a zařízení se spárují. Celý postup párování zde.

Jak se terminál vypíná?

Podržením žlutého tlačítka a tlačítka “-” po dobu 5 sekund

Co znamená symbol přeškrtlého oka na displeji terminálu?

Znamená, že terminál je neviditelný pro BT vyhledávání a nejde v tomto stavu spárovat. Pro přechod do viditelného módu je potřeba terminál znovu zapnout a nechat ve stavu, kdy je na displeji nápis POP-XXX-XXX

Jak zruším platbu kartou, když už jsme přešli k terminálu?

Stiskneme červené tlačítko na terminálů. Na tabletu se zobrazí dialog pro výběr typu platby.