Sledovat

Účtenky

Jak zobrazím Detail účtenky?

  • V záložce Účty, sekci Účtenky vpravo klikněte na Detail. Zde lze zobrazit i detailní průběh účtu.

Jak zruším účtenku?

  • V aplikaci POS lze účtenku stornovat v Přehledu účtenek. Ve webové administraci pak v záložce Účty, sekci Účtenky v řádku účtenky vpravo je možnost zrušit účtenku. Zrušenou/stornovanou účtenku je možné ,,vzít zpět” v detailu účtenky. Pokud máte majitelská práva, účtenku můžete také úplně Smazat.

Co se stane, když vystornuju/zruším účtenku?

  • Pokud máte Menu propojoné prostřednictvím Receptů se Skladem a dáte stornovat či zrušit účtenku, položky se přičtou zpět na sklad a daná částka se nepřičte k tržbám.

Lze znovu vytisknout účtenku?

  • Ano, v aplikaci Storyous POS v záložce Přehledy účtenek je možné po kliknutí na požadavanou účtenku znovu ji vytisknout.

Jak mohu vytisknout starší účtenku?

  • Účtenku lze vyexportovat do PDFve webové administraciv sekci Účtenky, pokud kliknete na tlačítko PDF v řádku dané účtenky.