Sledovat

Nastavení stolů

Jak vytvořit nový stůl?

  • Nový stůl vytvoříme ve webové administraci v sekci Stoly, kde je nutné vyplnit kód stolu, název, výchozí DPH, zařadíme do sekce a klikneme na Přidat.

K čemu slouží sekce stolů a jak je nastavíme?

  • Sekce stolů usnadňují orientaci obsluhy v podniku, lze tak oddělit například bar a zahrádku. Sekce stolů nastavíme v záložce Podniky v sekci Sekce stolů.

Jak vytvoříme stůl pro položky kupované s sebou, tzv. Take away?

  • Ve webové administraci v sekci Stoly vytvoříme stůl s názvem s sebou či Take Away, kde nastavíme jako výchozí sazbu DPH 15%, stůl můžeme zařadit do sekce a klikneme na Přidat. Tím budou veškeré položky objednané na tento stůl markovány automaticky s 15% sazbou DPH.