Sledovat

Vytvoření a úprava skladové položky

Jak vytvořit a upravit skladovou kartu?

  • Ve webové administraci v záložce Sklad, v sekci Skladové karty vyplňte požadované údaje. Pokud u dané skladové položky kliknete na Detail, lze upravit údaje o naskladnění, cenu, DPH, jednotku i název položky.

Jak postupovat pokud chci vytvořit skladovou kartu, ale neznám počáteční stav nebo jednotkovou cenu?

  • Daná pole pro množství a cenu zanechte prázdná, tyto údaje lze doplnit později například naskladněním ke zpětnému datu.

Proč nevidím ve Skladových kartách kategorii, kterou jsem právě vytvořil/a v Kategorii skladových karet?

  • Dokud do vytvořené kategorie nepřidáte skladovou kartu, danou kategorii v rolovacím menu neuvidíte, zobrazí se pouze ve výběru při tvoření nové skladové karty.

Co vyjadřuje jednotková cena skladové karty?

  • Jednotková cena skladové karty je váženým průměrem všech naskladněným položek.

Jak odepsat položky ze skladu?

  • Pro rychlé odepsání či připsání položek do skladových karet slouží tlačítko Rychlá korekce. Které najdete, po kliknutí na Detail u dané skladové karty. Přidání těchto položek však uvidíte pouze v historii skladové karty této položky, nikoli v sekci Historie naskladnění. Evidovaná změna počtu jednotek může být kladná i záporná.

Kdo může mazat skladové karty?

  • Skladové karty může mazat pouze uživatel s rolí Majitel.