Sledovat

Základní kroky pro nastavení systému

Následující schéma a níže popsané kroky Vám pomohou rychle nastavit systém ve webové administraci a začít používat aplikaci Storyous v tabletu.

Webová administrace

1. Přihlašte se do webové administrace: Po zadání webové stránky login.storyous.cz se přihlásíte do webové administrace.

2. Nastavte účet obchodníka: V sekci NASTAVENÍ lze zadat a upravovat údaje o obchodníkovi, které se budou dále zobrazovat na vytisknutých účtenkách. Pro účely elektronické evidence tržeb je nezbytným údajem k vyplnění daňové identifikační číslo a označení podnikatele za plátce DPH. V sekci MŮJ ÚČET lze dále měnit jméno, přihlašovací jméno, heslo a pin uživatele.

3. Vytvořte sekce stolů: Aby bylo možné hosty usadit, vytvořte v sekci PODNIKY stoly. Stoly lze dále členit do sekcí dle uspořádání restaurace.

4. Vyplňte menu: Svou nabídku jídel a nápojů vepište v sekci PODNIKY části menu (nyní produkty). Pro zadání jednotlivých položek vyplňte název, prodejní cenu a jednotku. Položky menu lze členit do kategorií. Po zaškrtnutí políčka ,,zobrazovat v tabletu” lze po přihlášení do tabletu již vytvářet objednávky. Je-li k tabletu připojena tiskárna, lze zvolit i tisk do kuchyně.

5. Nastavte uživatelské účty: Svým zaměstnancům vytvořte účty, pod kterými se budou do tabletu přihlašovat a obsluhovat zákazníky. Každému zaměstnanci lze přidělit účet s určitou uživatelskou rolí a oprávněními. Účet přidáte v sekci PODNIKY části uživatelé kliknutím na tlačítko přidat.

Pokud máte vše nastaveno, můžete začít pracovat s mobilním číšníkem.

Aplikace v tabletu

1. Přihlášení: Do aplikace Storyous číšník se přihlásíte kliknutím na ikonku Storyous POS. Zadejte prosím jméno a heslo, které je shodné s údaji pro přihlášení do webové administrace, zaslanými společně se zakoupeným zařízením.

2. Objednávka: Nyní již můžete objednávat položky zadané ve webové administraci. Kliknutím na vybraný stůl se zobrazí kategorie menu nebo položky menu, které klikem objednáte na uvedený stůl. Objednávku potvrdíte kliknutím na tlačítko OK. Pokud nechcete hosty usazovat ke stolu, lze provést rychlou objednávku.

 3. Zaplacení: Pokud chce zákazník platit, vyberte kliknutím objednávku na daném stole a vyberte způsob platby v pravém dolním rohu. Platbu dokončíte výběrem platby hotově či kartou