Sledovat

Tvorba a úprava menu

V jakých jednotkách je nejlepší prodávat?

  • Jednotka se odvíjí od povahy prodejní položky. Doporučujeme prodávat kusy, je však možné nastavit i jednotku váhy či objemu, poté je ale potřeba při markování položky v kase zadávat, jaké množství se bude prodávat. Soulad mezi různými jednotkami při naskladnění a prodeji zajišťuje správné nastavní objemu pro recept v detailu skladové karty.

Jak nastavím prodejní DPH?

  • Prodejní DPH je u všech položek defaultně nastaveno na 21%. Prodejní DPH změníte kliknutím na tlačítko upravit u dané položky menu.

Chtěl bych položky menu seskupit. Jak to mohu udělat?

  • Položky menu je možné třídit do kategorií, které vytvoříte v sekci PODNIKY - kategorie menu. Jednotlivé položky lze poté přesouvat posunutím nebo zaškrtnutím vybraných položek v levé části řádku a výběrem kategorie, do které mají být položky přesunuty, v dolní části stránky. Dále lze položky členit do podkategorií.

Jak vytvořím podkategorii?

  • Podkategorii položek vytvoříte přetažením jedné položky přes druhou. Vyčkejte, až se při překrývání objeví červený řádek. Po vytvoření podkategorie je možné ji ihned pojmenovat a po rozkliknutí šipky v levé části je možné do ní umisťovat další položky. Doporučujeme provádět takové změny na počítači.

Co znamená políčko tisknout do kuchyně?

  • Pokud je k tabletu připojena tiskárna, výběrem tlačítka ,,tisk do kuchyně” se vytiskne jako bon/objednávka. Pokud je připojeno více takových zařízení, je možné vybrat, na kterou tiskárnu se daná položka vytiskne. Položku menu však lze tisknout vždy jen na jednu tiskárnu.

Můžu nastavit u položky menu minusovou cenu?

  • Ano, možné to je. Při naúčtování takové položky se hodnota účtu sníží o tuto cenu.Takto je možné zadávat například slevové vouchery.

Jak vytvořit položku mimo ceník?

  • Pokud potřebujete využívat možnosti objednat položku, která nemá vždy stejnou cenu, doporučujeme vytvořit si položku s jednotkou gram a cenou 1 Kč. Při objednávce se ukáže na tabletu tabulka, kde zadáte množství, které se zároveň rovná ceně.