Sledovat

Nahlášení chyby

Funkce nahlášení chyby slouží k upozornění na konkrétní problém, který se může vyskytnout při práci s POS aplikací. Odesláním chyby nám dáte na vědomí, že aplikace nepracuje správně nebo nastala neznámá situace, která narušuje správné fungování aplikace. Zaslanou chybu předáváme vývojovému oddělení, které tuto situaci dokáže zhodnotit a dále s ní pracovat. Automaticky se chyba odešle s informacemi o hodině, datu, příslušném zařízení a názvu podniku, ze kterého byla odeslána. Tyto informace však nejsou v některých případech pro vyřešení problému dostačující a je zapotřebí poskytnout co možná nejpřesnější popis chyby.

Jako příklad lze uvést chybu tisku bonů, kde je vhodné do kolonky pro poznámku uvést:

  • číslo příslušného bonu
  • číslo stolu, kde byla položka namarkována
  • název položky, o kterou se jedná
  • přesný čas této chyby

Vhodné je také uschovat či vyfotit účtenku náležící k příslušnému bonu, popřípadě i bon, pokud se dodatečně vytiskne.

Pokud tedy nastane situace vyžadující zaslání chybové hlášky, postupujte následovně:

V levém horním rohu zvolíme políčko se třemi řádky a posléze dole na stránce v levém rohu zvolíme pole nahlásit chybu.

 

Po kliknutí na tuto ikonu se objeví rámeček s volným řádkem, kam můžete vložit konkrétní popis chyby, kterou jste zaznamenali (např. při chybě tisku bonů je to číslo příslušného bonu a stolu, o jakou položku se jedná a přesný čas této chyby) a odeslání potvrdíte stisknutím OK.