Sledovat

KONTROLA FISKALIZOVANÝCH ÚČTENEK

Z portálu Finanční správy ČR lze stáhnout přehled fiskalizovaných účtenek.

Jděte na daneelektronicky.cz, zvolte možnost Elektronická evidence a dále Správa údajů evidence tržeb. Zde je možné stáhnou přehled tržeb (vždy ke zpětnému datu). Přehled Vám přijde emailem z pravidla do druhého dne.

První sloupec (1) obsahuje FIK (fiskální identifikační kód), druhý sloupec (2) označuje datum odeslání tržby.

Pozn. Pokud došlo k výpadku internetu nebo systémů v době přijmutí platby a vydání účtenky, může se lišit sloupec B a I - ve sloupci I je skutečný čas přijetí tržby, ve sloupci B je čas, kdy se podařilo účtu zaevidovat na finanční správě a byl k ní vygenerován kód FIK.

Pokud máte více provozoven, jednotlivé tržby odlišuje číslo provozovny ve sloupci F. Celková tržba je zachycena ve sloupci J.

Základ daně, tj. cena prodaného zboží bez DPH, je uvedena ve sloupcích K, L a N. Pokud nejste plátci DPH, pak všechny vaše položky spadají do sloupce K. Pokud jste plátci DPH, pak položky spadají do sloupce dle sazby daně, kterou jste si u daného zboží nastavili v konfiguraci menu (např. alkohol by měl být se sazbou 21% tudíž ve sloupci L, jídlo se sazbou 15% ve sloupci N a záloha na vratnou náhev nepodléhá DPH tudíž by měla být ve soupci K).Pokud se vám položky sčítají do špatného sloupce, je potřeba abyste v administraci v nastavení menu změnili u dené položky sazbu DPH.

Ve sloupcích M a O je celková nahlášená daň z přidané hodnoty. Tato hodnota odpovídá sumě DPH vytištěné na účtence.

Haléřové zaokrouhlení účtenky je osvobozeno od DPH a tudíž vždy spadá do sloupce K.

Storno

Pokud stornujete účtenku v aplikaci Storyous nebo v administraci Storyous, pak systém automaticky pošle na finanční správu EET hlášení ve stejné výši jako původní účtenka, ale s opačným znaménkem. Toto opačné hlášení získá z finanční správy vlastní FIK a jeho číslo účtenky začíná na "-R" a pořadové číslo storna. Pokud si v administraci prohlédnete detail stornované účtenky, naleznete na něm jak FIK pro původní hlášení, tak FIK pro storno hlášení.

Smazání účtenky

V administraci Storyous lze stornovanou účtenku smazat. Smazání způsobí, že účtenka již nebude v administraci vidět. Nicméně smazání nesmaže hlášení na straně finanční správy. Tudíž pokud v administraci účtenky smažete a následně porovnáváte stav administrace a exportu z finanční správy, pak v exportu tyto účtenky a jejich storna budou stále viditelná, což vám zkomplikuje a dopárování. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v administraci Storyous účtenky mazat.

Příklad účtenky a EET hlášení

Pokud budete uzavírat účtenku s částkou například 80,- (obsahující pouze položky spadající do 21% sazby DPH) a dáte svému zákazníkovi slevu 1% - pak by celková cena měla být 79,20 Kč. V případě platby hotovostí bude částka zaokrouhlena na 79 Kč.

Základ daně v sazbě 21% bude: 79,20/1,21 = 65,454545 Kč (sloupec L)

Daň v sazbě 21%: 6,745454 Kč (sloupec M)

Základ daně v sazbě 0% (kam spadá i hotovostní zaokrouhlení): 0,20,- (sloupec K)

Proč jsou ve výpisu některé účtenky vícekrát

Obecně bohužel nelze očekávat, že porovnání exportu z finanční správy a exportu ze Storyous bude vycházet na 100% přesně stejně. Existuje případ duplicity, kdy je nesoulad dopadem specifikace EET rozhraní finanční správy: pokud tisknete účtenku z tabletu a finanční správa neodpoví do 2000ms (kvůli výpadku serveru nebo výpadku internetu, čas lze v Administraci Storyous prodloužit), pak Storyous aplikace ukončí spojení s finanční správou a vytiskne účtenku s PKP. Další zpracování účtenky převezmou servery Storyous, které se snaží opakovaně účtenku zasílat na finanční správu tak dlouho, dokud z finanční správy neobdrží potvrzení, že účtenka byla úspěšně přijata a její vydaný FIK. V případech, kdy účtenka byla finanční správou sice přijata, ale nebylo zpět posláno potvrzení o převzetí a FIK (ve lhůtě 2000ms), nemá aplikace Storyous ani Storyous servery šanci se o přijetí nijak dozvědět. V těchto případech bude účtenka skutečně v přehledu z finanční správy uvedena vícekrát, avšak druhý záznam je označen ve sloupci duplicita jedničkou. Jako podklady pro účetnictví proto doporučujeme používat exporty z aplikace Storyous.

Příklad chybné evidence

Pro pochopení některých řádků z výpisu tržeb z portálu finanční správy uvádíme několik příkladů.

1. Příklad výše zmíněné situace.

2. Pokud systém Storyous odešle na server finanční správy účtenku se stejným číslem dvakrát v ten samý čas, automaticky ji vystornuje.

Nově finanční správa detekuje duplikované účtenky.

3. U některých našich zákazníků byla zjištěna chyba související s nastavením tiskárny. V takových případech se odeslaná účtenka na finanční úřad ihned stornovala. Všichni dotčení klienti byli kontaktováni emailem na fakturační adresu s instrukcemi. Jednalo se o ojedinělou chybu, která byla odstraněna.

Jak postupovat v případě, že máte podezření na chybu

Pokud máte podezření na chybu systému, že položky na straně finanční správy "nesedí" s položkami v Administraci Storyous, pak prosím dodržte následující postup:

  1. Zkuste identifikovat ve výpisu z ministerstva problémové řádky, které si myslíte, že jste nezadali přes pokladnu Storyous nebo jsou ve špatné výši.
  2. Vyhledejte danou účtenky v Administraci Storyous a zkontrolujte, že se skutečně liší nebo že účtenka v Administraci neexistuje.
  3. Zkontrolujte, zda řádek v exportu z finanční správy nemá se sloupci H číslo účtenky začínající na "-R". Pokud má takové číslo, pak se jedná o strono nebo smazanou účtenku, v takovém případě ověřte v přehledu Storna a slev v Administraci Storyous, zda jste v čase storna (sloupec I) toto storno provedli.
  4. Zkontrolujte, že se nejedná o duplicitní hlášení stejné účtenky. V některých případech se může stát, že je účtenka v přehledu uvedena dvakrát (v přehledu existují dva řádky se stejnou hodnotou ve sloupci "porad_cis") - toto není chyba systému Storyous, ale nedokonale navržené rozhraní finanční správy, viz podrobnější popis výše. Tyto duplicity nám prosím neposílejte.

Prosíme hlásit pouze položky, které budou i po výše zmíněné kontrole nejasné. Sumu za delší období nebo hlášení neobsahující celé řádky z exportu z finanční správy nemůžeme kontrolovat a analyzovat, jelikož finanční správa dané údaje svěří pouze vám - takové hlášení chyby budeme muset odmítnout jelikož nemáme možnost ho zkontrolovat.