Sledovat

ZÁRUKA

Záruku na hardware poskytujeme podle našich tarifů.

Pokud u nás máte tarif Business, Standard nebo Profi, poskytujeme Vám standardní záruční lhůtu 24 měsíců, v případě, že máte tarif Start a zároveň jste u nás výbavu zakoupili na IČO, záruční lhůta činí 12 měsíců. Záruční doba se počítá vždy od data zakoupení.

Záruka se podle našich obchodních podmínek nevztahuje na poškození, která vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o vybavení, opotřebením nebo mechanickým poškozením, či elektrickým přepětím.

Reklamaci nebude uzánána, pokud bylo Vaše zařízení poškozeno počítačovým virem, použitím nelegálního software, použitím neautorizovaného spotřebního materiálu, nadměrným zatěžováním nebo vystavením příliš náročným podmínkám (vysoké teploty, nízké teploty, prostředí se škodlivými chemickými či mechanickými vlivy). Záruční lhůta se nevztahuje také na poruchy vzniklé provedením nekvalitního zásahu (domácí opravy aj.) nebo působením vyšší moci (povodně, požáry a jiné přírodní katastrofy).