Sledovat

SLEVA

Během uzavírání účtu v dialogu Dokončení platby můžete zadat na konkrétní účtenku také slevu (1). Z účtu je možné odečíst určitou částku nebo procenta z celkové hodnoty. V tomto článku se dozvíte, jak slevu správně nastavit a kde ji případně později dohledat.

scr1.png

Automaticky je každá účtenka v platebním módu nastavena tak, aby byla hodnota slevy nulová, v okně slevy tedy uvidíte beze slevy. Když však na okno klepnete, ze seznamu je možné slevu zadat jako buď předem připravenou percentuální hodnotu (od 5% až do 100% vždy po pěti procentech) nebo hodnotu vlastní pro případ, že chcete slevu zadat jako konkrétní částku či v procentech mimo předpřipravenou nabídku (2).

scr2.png

Jestliže vyberete možnost vlastní hodnoty slevy, otevře se Vám slevová kalkulačka, kde můžete zadat buď přesná procenta slevy či pomocí tlačítka vpravo od číselné hodnoty slevy (3) změnit procenta na koruny či cizí měnu a zadat konkrétní částku, která bude následovně odečtena od finální částky za celý účet, u kterého slevu nastavujete. 

scr3.png

Pro zadání konkrétní částky v cizí měně jako slevy je nejdříve nutné u celého účtu změnit měnu na Vámi vybranou v dialogu Dokončení platby (4).

scr4.png

Jestliže uzavíráte účty se 100% slevou, aby se Vám položky odečetly se skladů, ale nepřipsaly do tržeb, je jednodušší využít funkce Vydáno-nezaplaceno.