Sledovat

POHYB HOTOVOSTI V APLIKACI

Systém Storyous Vám nabízí také možnost denní uzávěrky, bez které se obejde jen málo podniků. Naleznete ji v sekci Pohyb hotovosti v nabídce aplikace přímo pod Prodejem. Pohyby hotovosti jsou přístupné pouze na tabletu s funkcí pokladny, více zde.

Pokud máte náš systém nově, funkci pohybu hotovosti a všechny možnosti práci s nimi, včetně uzávěrky, spustíte na tabletu stisknutím tlačítka Sledovat pohyb hotovosti. Všechny operace s pohyby hotovosti na tabletu je možné také provést z administrace.

V okně uvidíte seznam pohybů hotovosti za poslední dva dny. U každého pohybu hotovosti naleznete přesný čas zadání, jméno uživatele, který jej zadal a ve sloupci napravo pak stav pokladny po provedení dané operace (1). Jestliže máte v podniku více tabletů, které slouží jako pokladny, na jednotlivých uzávěrkách je snadné rozlišit tržbu na konkrétní pokladně od celkové tržby na všech tabletech v podniku.

Dole najdete tři tlačítka - Zadat počáteční stav, Přidat pohyb a Provést uzávěrku (2). Tlačítko Zadat počáteční stav je dostupné pouze po provedení uzávěrky, jakmile počáteční stav zadáte nebo v aplikaci něco prodáte, tak z dolní lišty zmizí a znovu se objeví až po provedení další uzávěrky na této pokladně.

scr1.png

Zadání počátečního stavu

Tuto funkci využijete např. v případě, že každý den necháváte ráno v pokladně stejný obnos. Když na toto tlačítko klepnete, otevře se Vám stejnojmenné dialogové okno, ve kterém uvidíte celkovou tržbu, která proběhla od poslední uzávěrky, aktuální stav pokladny a možnost zadat nový počáteční stav i s nepovinnou poznámkou (3). Po zadání počátečního stavu se k němu bude přičítat veškerá tržba v hotovosti.

scr2.png

Přidání pohybu hotovosti

Kdykoliv mezi zadáním počátečního stavu a provedením uzávěrky můžete pomocí tlačítka Přidat pohyb změnit aktuální stav pokladny. V dialogovém okně vyberte, jestli se jedná o vklad nebo výběr (jestli se tedy vložená částka k aktuálnímu stavu pokladny přičte nebo odečte), zadejte konkrétní částku, můžete zvolit kategorii pohybu (ty se nastavují ve webové administraci) a případně vložit poznámku, která přiblíží účel přidání pohybu (4).

scr3.png

Uzávěrka

Jestliže chcete uzavřít Vaši denní tržbu, je třeba provést uzávěrku. V okně po stisknutí tlačítka Provést uzávěrku uvidíte informace, které se Vám na uzávěrce vytisknou - během dne tak můžete tímto způsobem rychle kontrolovat dosavadní tržbu. Pro tisk a dokončení uzávěrky ji stačí potvrdit (5). Jakmile se vytiskne, není možné ji vytisknout znovu, všechny potřebné údaje však dohledáte ve Vaší webové administraci v záložce Pohyb hotovosti. 

Uzávěrku je i možno rozdělit dle hodnoty tržeb (6) na jednotlivých tiskárnách. Budete tak hned vědět, kolik Vám například zvlášť vydělala kuchyň a kolik bar. Funkce je pro všechny naše zákazníky zdarma a bude spuštěna na Vaši žádost skrz naši zákaznickou linku s číslem 602 405 0 47.

uzaverka.jpg

 

Jestliže od nás máte platební terminál, provedení uzávěrky v tabletu ji automaticky provede i na něm a není tedy nutné ji zadávat na platebním zařízení zvlášť. Na vytisknutém papíře naleznete i údaje o platbách kartou.