Sledovat

POHYB HOTOVOSTI V APLIKACI

Systém Storyous Vám nabízí také možnost denní uzávěrky, bez které se obejde jen málo podniků. Naleznete ji v sekci Pohyb hotovosti v nabídce aplikace přímo pod Prodejem. Pohyby hotovosti jsou přístupné pouze na tabletu s funkcí pokladny, více zde.

Pokud máte náš systém nově, funkci pohybu hotovosti a všechny možnosti práci s nimi, včetně uzávěrky, spustíte na tabletu stisknutím tlačítka Sledovat pohyb hotovosti. Všechny operace s pohyby hotovosti na tabletu je možné také provést z administrace.

V okně uvidíte seznam pohybů hotovosti za poslední dva dny. U každého pohybu hotovosti naleznete přesný čas zadání, jméno uživatele, který jej zadal a ve sloupci napravo pak stav pokladny po provedení dané operace (1). Jestliže máte v podniku více tabletů, které slouží jako pokladny, na jednotlivých uzávěrkách je snadné rozlišit tržbu na konkrétní pokladně od celkové tržby na všech tabletech v podniku.

Dole najdete tři tlačítka - Zadat počáteční stav, Přidat pohyb a Provést uzávěrku (2). Tlačítko Zadat počáteční stav je dostupné pouze po provedení uzávěrky, jakmile počáteční stav zadáte nebo v aplikaci něco prodáte, tak z dolní lišty zmizí a znovu se objeví až po provedení další uzávěrky na této pokladně.

scr1.png

Zadání počátečního stavu

Tuto funkci využijete např. v případě, že každý den necháváte ráno v pokladně stejný obnos. Když na toto tlačítko klepnete, otevře se Vám stejnojmenné dialogové okno, ve kterém uvidíte celkovou tržbu, která proběhla od poslední uzávěrky, aktuální stav pokladny a možnost zadat nový počáteční stav i s nepovinnou poznámkou (3). Po zadání počátečního stavu se k němu bude přičítat veškerá tržba v hotovosti.

scr2.png

Přidání pohybu hotovosti

Kdykoliv mezi zadáním počátečního stavu a provedením uzávěrky můžete pomocí tlačítka Přidat pohyb změnit aktuální stav pokladny. V dialogovém okně vyberte, jestli se jedná o vklad nebo výběr (jestli se tedy vložená částka k aktuálnímu stavu pokladny přičte nebo odečte), zadejte konkrétní částku, můžete zvolit kategorii pohybu (ty se nastavují ve webové administraci) a případně vložit poznámku, která přiblíží účel přidání pohybu (4).

scr3.png

Uzávěrka

Jestliže chcete uzavřít Vaši denní tržbu, je třeba provést uzávěrku. V okně po zmáčknutí tlačítka Provést uzávěrku uvidíte informace, které se Vám na uzávěrce vytisknou, během dne tak můžete tímto způsobem rychle kontrolovat dosavadní tržbu. Pro tisk uzávěrky ji stačí potvrdit (5). Jakmile se vytiskne, není možné ji vytisknout znovu, všechny potřebné údaje však dohledáte ve Vaší webové administraci v záložce Pohyb hotovosti.

scr4.png

Jestliže od nás máte platební terminál, provedení uzávěrky v tabletu ji automaticky provede i na něm a není tedy nutné ji zadávat na platebním zařízení zvlášť. Na vytisknutém papíře naleznete i údaje o platbách kartou.