Sledovat

SEKCE NASTAVENÍ VE WEBOVÉ ADMINISTRACI

V sekci Nastavení naleznete pouze jednu záložku - Nastavení firmy. Sem do Informací o provozovateli (1) napíšete údaje o Vaší společnosti - její název, sídlo, IČO, případně DIČ a číslo bankovního účtu. Dále zde najdete možnost nastavení DPH (2) pro případ, že jste nebo se stanete plátci DPH a v Kontaktních informacích (3) vyplníte telefon a email. Stisknutím tlačítka OK (4) na konci stránky provedené změny uložíte.

scr1.png

Některé údaje z Informací o provozovateli se řádně dle zákona tisknou na účtenku, konkrétně název společnosti, adresa jejího sídla, IČO a případně DIČ.

Pokud chcete nastavit u Vašich produktů sazbu DPH, je nejdříve potřeba zaškrtnou políčko Obchodník je plátcem DPH, díky kterému se poté nastavení sazby u produktů zobrazí. Pro zaškrtnutí pole je nutné do Informací o provozovateli vyplnit DIČ.