Sledovat

ZÓNY

Zóny označují rozdělení Vašeho podniku v našem interním systému, na základě kterého systém ví, jak mezi sebou komunikují jednotlivé tablety a tiskárny. Stručně si popíšeme, jak je u nás možné zóny nastavit pro případ, že byste si nebyli jisti, zda je možné mít např. dvě pokladny a ke každé dva mobilní číšníky. Veškeré operace se zónami provádíme my, pokud chcete tedy s rozdělením poradit, můžete nás kontaktovat přes chat, na telefonním čísle 602 405 047 nebo na emailu pomoc@storyous.com.

V každé aktivní zóně musí být jeden tablet zadán jako hlavní. (Pokud tedy máte pouze jeden tablet a jednu tiskárnu, můžete mít aktivní pouze jednu zónu.) Hlavní tablet v zóně označujeme jako pokladnu, vedlejší tablety pak jako mobilní číšníky

Rozdělení na hlavní a vedlejší tablety pak ovlivňuje tisk účtenek, bonů do kuchyně i zpřístupnění některých funkcí. Operace s pohyby hotovosti a uzávěrku lze například provést pouze na tabletu s funkcí pokladny, pokud ale budete mít více zón a v každé aktivní tablet, můžete dělat uzávěrku na všech tabletech. Uzávěrka provedená na hlavním tabletu spočítá celkovou tržbu ze všech tabletů v dané zóně.

Podle zón si také můžete ve webové administraci nastavit odečítání položek ze skladů. V sekci Sklady a záložce Seznam skladů uvidíte všechny Vaše sklady a zóny podle našeho interního systému, pomocí zaškrtávacích políček si můžete nastavit, že vše namarkované na tabletech v jedné zóně se bude odečítat z jiného skladu než produkty namarkované na tabletech v jiné zóně.

Screenshot_2022-05-27_at_12.04.00.png

Bez ohledu na počet pokladen a tedy i zón v podniku je vždy jeden z tabletu master, tedy hlavní tablet v podniku. Pouze na něm je možné zadat platbu fakturou či se dostat do offline módu v případě výpadku internetu. Více si můžete přečíst zde.

V tomto článku se dozvíte, jak tiskárny tisknou účtenky a bony do kuchyně na základě přidělení k tabletu v určité zóně v našem interním systému.