Sledovat

VÝPADEK A EET

Pro případ, že dojde při používání aplikace Storyous a evidenci v rámci EET k výpadku internetu nebo služeb poskytovatele pokladního systému, vydalo Generální finanční ředitelství živnostníkům a právnickým osobám k dispozici Metodiku k evidenci tržeb.

Zde uvádíme krátký výňatek z celého dokumentu, který se výše popsané situace týká, konkrétně z bodu 4.3 (Společná ustanovení ke správním deliktům):

„Podle § 30 odst. 3 ZoET právnická osoba a podnikající fyzická osoba za právní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Uvedené lze mimo jiné aplikovat na „poruchy“ pokladního zařízení.“

Finanční správa rovněž vydala tabulku Řešení situací při evidování tržeb, ve které naleznete všechny situace, ke kterým může dojít a jejich řešení.

Jestliže dojde k výpadku na naší straně, rádi Vám po domluvě vystavíme oficiální potvrzení o nemožnosti evidovat tržby v rámci EET, které slouží pro případné kontroly ze strany finanční nebo celní správy. Dokument Vám zašleme na Váš email.

Tržby je možné zpětně zaevidovat - můžeme je pro Vás dofiskalizovat, více zde.

Vystavení účtenky

V tabulce naleznete situace, ve kterých není nutné podle zákona o Elektronické evidenci tržeb účtenku vystavit. V Zákoně o ochraně spotřebitele však naleznete, že prodejce musí být schopný vydat daňový doklad nebo doklad o koupi. Jestliže není možné vytisknout účtenku, můžete vystavit klasický ručně psaný paragon.

Zákon o ochraně spotřebitele konkrétně uvádí v §16:

„Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“