Sledovat

PRODUKTY V SEKCI PODNIKY

Produkty jsou druhou záložkou v sekci Podniky. Zde si nastavujete všechny informace o položkách ve Vašem menu, které poté v prodejní aplikaci Storyous POS markujete na účty. V této záložce také produkty řadíte do jednotlivých kategorií (produkty nezařazené do kategorie se v tabletu vůbec nezobrazí), nastavujete tisk objednávky do kuchyně a hlavně vytváříte recepty, na základě kterých se Vám poté zboží odečítá ze skladu.

V záložce naleznete kromě přidání nového produktu (1) možnost filtrovat položky podle kategorie (2), vyhledávač (3), seznam samotných produktů (4) a možnost přesunu do jiné kategorie dle výběru pod seznamem (5).

scr1.png

Přidání produktu

Nový produkt můžete do svého menu přidat pomocí tabulky úplně nahoře v záložce. Sem stačí vyplnit název produktu (tak se bude zobrazovat i v tabletu), nepovinné EAN (čárový kód), prodejní cenu položky, jednotku, sazbu DPH a kategorii, ve kterém se nová položka vytvoří. Políčko Zobrazovat v tabletu (6) Vám umožňuje některé produkty z nabídky stáhnout bez jejich smazání (jedná-li se např. o sezónní zboží), políčko Tisknout zaškrtněte v případě, že si přejete, aby se daný produkt tiskl jako bon do kuchyně při objednání. Jestliže máte více tiskáren, vyberte tu, na kterou si přejete bony tisknout (7).

scr2.png

Filtrování podle kategorie a vyhledávání

Klepnutím na okno kategorie si můžete vybrat všechny nebo konkrétní kategorie, ze kterých chcete produkty zobrazit (8). Tlačítkem Filtrovat pak výběr potvrdíte a v seznamu produktu se Vám zobrazí požadované kategorie a položky z nich. V produktech funguje také fulltextové vyhledávání, podle napsaných znaků se Vám zobrazí odpovídající produkty (9), na hledaný poté stačí kliknout a otevře se Vám úprava produktu.

scr3.png

Práce se seznamem produktů a přesun do jiné kategorie

V seznamu produktů můžete jednotlivé položky označit k přesunu nebo vybrat všechny (10), dole vybrat kategorii (11), kde chcete vybrané produkty mít nově a tlačítkem Nastavit kategorii (12) je tam přesunete. Všechny údaje je možné změnit rovnou ze seznamu kliknutím, po požadované úpravě (13) stačí stisknout enter. Můžete měnit také sazbu DPH (14) či tiskárnu, na kterou se budou tisknout bony do kuchyně při namarkování určitého produktu. Položky, které v tabletu nechcete, nemusíte zobrazovat.

Vlevo pak naleznete možnost vytvořit či upravit recepturu (15), pomocí které produkty v aplikaci propojíte se sklady. Jak si správně recepty nastavit a spojit produkty se skladovými kartami a polotovary si můžete přečíst v tomto článku. Vedle receptu poté uvidíte možnost produkt upravit či smazat (16) - k úpravě produktu se ještě dostaneme.

scr4.png

Přesunutí položky v seznamu produktu a podkategorie

Když jednotlivé produkty podržíte myší, je možné je v seznamu přesouvat a seřadit si je podle libosti, produkty se podle pořadí v administraci následně seřadí i v tabletu. Při přesouvání si můžete všimnout, že když držíte myší jednu položku přibližně v půli druhé, spodní zčervená (17). Když produkt pustíte, systém Vás nechá vytvořit podkategorii, do které můžete seskupit položky v jednotlivé kategorii dle vlastního výběru.

Zavřená podkategorie Vám pomůže ušetřit místo a produkty dále řadit. Podkategorii můžete pojmenovat (18), pro otevření stačí kliknout na šipku dolů vpravo (19). Do otevřené podkategorie je možné přidat další položky (20). Pro zrušení podkategorie stačí všechny položky z ní přemístit ven zpět do kategorie, sama zmizí.

scr5.png

Úprava produktu

Do úpravy produktu se dostanete kliknutím na tlačítko Upravit vpravo v seznamu produktů. V samotném okně pak můžete upravit název položky, kategorii, čárový kód (EAN), sazbu DPH, jednotku, tiskárnu, na které se tisknou bony, zobrazení v tabletu, možnost variabilní ceny produktu (21), o které se dozvíte více v tomto článku, a cenu. Pod cenou máte možnost nastavit Cenové hladiny (22), o těch si zase můžete přečíst zde. Pomocí tlačítka Nový recept nebo Uprav recept (23) nahoře můžete změnit recepturu. Změny uložíte tlačítkem Uložit (24), pomocí tlačítka Uložit jako novou položku (25) vytvoříte nový produkt podle aktuálního nastavení v okně bez ztráty starého.

scr6.png